ÅSIKT

Försämra inte våra avtal

Hans Tilly: Som arbetstagare skulle vi inte längre ha rätten att förhandla med arbetsgivaren

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Per Groth
Hans Tilly är förbundsordförande i Byggnads.

Nu är det svart på vitt vad jag under lång tid har befarat. Det lettiska byggnadsföretaget Laval un Partneri har inte betalat sina advokatkostnader självt. Ett företag som detta, som inte kunnat betala sina medarbetare anständiga löner, har inte resurser att bedriva rättegångsprocesser.

Ända sedan rättegången inleddes har Laval lutat sig mot Svenskt Näringsliv som villigt stått för fiolerna – trots att organisationen förnekat detta tidigare.

Uppenbarligen har den i en pr-kupp bidragit till att Lavals dotterbolag försattes i konkurs. Detta i syfte att ge svenska medborgare en sned bild av vad fackföreningsrörelsen gör.

Det handlar om kollektivavtal – något som de anställda har glädje av men få känner till betydelsen av. Det handlar inte bara om löner och anställnings- och försäkringsvillkor, utan också om till exempel arbetsmiljön. Men det gillar inte Svenskt Näringsliv.

Vilken bild vill Svenskt Näringsliv visa upp av sig? Är de trovärdiga mot sina medlemmar? Jag är helt övertygad om att de svenska företagen vill leva upp till kollektivavtal och svenska regler om arbetsrätten. Hur upplever de seriösa arbetsgivarna att deras organisation ställer upp för ett oseriöst företag?

Svenskt Näringsliv vill förändra både kollektivavtalen och förmodligen också Arbetsdomstolen till en tandlös tiger.

Svenskt Näringsliv säger att man vill testa Arbetsdomstolen och dess beslut genom att skicka Vaxholmsfallet till EG-domstolen. Men kan vi lita på EU? När Sverige blev medlem av EU garanterades vi trygghet för att behålla våra arbetsrättsliga regler. De skulle man inte rucka på. Efter ett par år sker detta ändå.

Vi ser att högern vinner i lobbningskampen fram till EG-domstolen. Och högern har som mål att få oss tillbaka till början av 1900-talet. Som arbetstagare ska vi inte längre ha rätten att förhandla med arbetsgivaren.

Nu märks det allt tydligare att högern är på frammarsch. Hellre än argumentation och samling för en enad arbetsmarknadspolitik tar den konfrontation för att vinna kortsiktiga mål.

Jag ser rött!

Andra artiklar

Hans Tilly , förbundsordförande Byggnads