ÅSIKT

Steen lurar DN:s läsare

Anders Gerdin: Hon vill skrämma oss att tiga

DEBATT

Anitra Steen, vd för Systembolaget, anser att Aftonbladet uppmuntrar till lagbrott. Förgripelsen består i att berätta för läsarna hur de tusentals svenskar som i dag beställer billig alkohol via internet bär sig åt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: HENRY LUNDHOLM
gemensam sak? Statsminister Göran Persson och hans maka Anitra Steen, vd för System­bolaget, har båda angripit medierna den senaste tiden.

Det är märkligt att alkoholmonopolets högsta direktör väljer att angripa Aftonbladet. Om hon själv är övertygad om det hon påstår, nämligen att varje centiliter alkohol som förs in i landet via internethandel utgör såväl ett brott mot alkohollagen som ett brott mot skattelagen, borde hon rimligen angripa polisen, tullen och domstolarna, inte Aftonbladet.

Bara den leverantör som intervjuas i den artikel Steen reagerar mot levererar mellan 15 och 20 ton alkohol till Sverige per vecka.

Varför, borde Steen fråga sig, ingriper inte rättsväsendet? Var är polisen? Varför beslagtar inte tullen varje försändelse? Varför grips och åtalas inte tusentals svenskar?

Svaret är att rättsläget är sådant att det inte finns någon grund för ingripande. Det är det Aftonbladet påpekat. Och det vet också Anitra Steen, annars skulle hon rimligen ha uppmanat polisen att ingripa mot internethandlande svenskar.

Nu vill hon istället skrämma

Aftonbladet till att förtiga vad

tusentals svenskar redan vet: att det i dag är fullt möjligt, både praktiskt och juridiskt, att handla alkohol via internet.

Hur det kommer att vara när Högsta domstolen, med ledning av EG-domstolen, slutligen prövat detta ärende, vet varken Steen eller Aftonbladet. I det har hon rätt. Men där är vi inte i dag.

Detta är inte första gången svenska monopolföreträdare slår vilt omkring sig för att försvara sin särställning. Vem minns inte förslagen om att förbjuda parabolantenner, för att skydda Sveriges Television mot konkurrens? Men denna gång finns något särskilt obehagligt i angreppet.

Samma dag som den artikel Anitra Steen reagerar mot var införd i Aftonbladet, fanns också en artikel där statsminister Göran Persson förespråkade införande av censur, för att stävja "sexualiseringen av det offentliga rummet".

Som publicist är det svårt att inte undra: Lever vi numera i ett land där tryckfrihetens gränser avgörs vid det äkta paret Persson-Steens köksbord? Vilka andra upplysningar är det i så fall Sveriges statsministerpar helst ser att Aftonbladet undanhåller

sina läsare?

Det är inte olagligt

Anders Gerdin