ÅSIKT

Var tysta – eller få sparken

Agneta Lindblom Hulthén: Privatanställda kan inte ifrågasätta företaget utan att riskera sitt jobb

Foto: BJÖRN LINDAHL
vägrar knipa igen Strejkande t-baneförare visar sitt stöd för den sparkade fackordföranden Per Johansson. I dag skriver Agneta Lindblom Hulthén att arbetare i privata företag inte kan utnyttja yttrandefriheten.
DEBATT

Likhet inför lagen. Samma yttrandefrihet för alla. ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning ?”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Så vackert tänkt och sagt, men det glappar i verklighetskontakten.

Agneta Lindblom Hulthén

Per Johansson är privatanställd och har en begränsad yttrandefrihet på jobbet. Lojaliteten gentemot arbetsgivaren går i hans fall före yttrandefriheten.

Om han varit anställd av Stockholms läns landsting, som ansvarar för kollektivtrafiken, hade hans yttrandefrihet varit grundlagsskyddad.

Connex, som kör Stockholms tunnelbana för landstingets räkning, har avskedat fackklubbsordföranden Per Johansson. De åberopar illojalt uppträdande och påstår att han framfört osaklig kritik. Enligt fackförbundet Seko har han påpekat bristande säkerhet i tunnelbanan.

Att arbetsgivaren ska avgöra svenska medborgares yttrandefrihet är orättfärdigt. Alla anställda ska ha samma yttranderätt. För medborgarna är det speciellt viktigt när en verksamhet bekostas med allmänna medel via skatten.

Här gäller det dessutom arbetsmiljön för de anställda och säkerheten för passagerarna. Då om någonsin ska anställda kunna höja rösten och påtala felaktigheter.

Det gjorde tre ambulanssjukvårdare, också anställda av ett privat företag, som körde ambulanser åt landstinget. De blev uppsagda. I arbetsdomstolen fick de i och för sig tillbaka sina jobb men den som kritiserat företaget i medierna fick lägre skadestånd. Dessutom ville arbetsdomstolens två arbetsgivarrepresentanter att uppsägningen av den personen skulle vara giltig på grund av massmediekontakterna.

Arbetsdomstolen satte lojaliteten mot arbetsgivaren före lojaliteten mot uppdragsgivaren, det vill säga sjuka som behövde ambulanstransport.

Rättspraxis är lika tydlig som demokratiskt tveksam: en privatanställd som vill göra missförhållanden offentliga ska inte bara ha rätt i sak, kritiken ska ha framförts internt och får inte ha haft syftet att skada arbetsgivaren.

Självklart ska problem inom ett företag främst lösas på arbetsplatsen. Med vad händer om ingen lyssnar? Och är det alltid ofarligt att ta upp missförhållanden med chefen, även om fackliga representanter enligt lagen har starkare skydd än andra anställda. Journalistförbundets erfarenhet är att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat. Arbetsgivare drar sig inte längre för att ifrågasätta facklig verksamhet. Otrygga anställningsformer, ökad stress och utsvälta organisationer gör utrymmet snävt för fackligt arbete.

Yttrandefriheten är en grundbult i demokratiska samhällen. Den ska varken behöva ”göra halt vid fabriksporten”, tunnelbanetåget eller redaktionsdörren. Lagen om anställningsskydd behöver förstärkas så att kritik mot arbetsgivaren inte ensamt kan utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked.

Meddelarskyddet ger alla rätt att anonymt lämna tips till medierna, men inom privata näringslivet har arbetsgivaren rätt att försöka ta reda på vem som läckt till pressen. Inom det offentliga arbetslivet finns ett efterforskningsförbud, även om domstolspraxis visar att det krävs mycket starka bevis för att ställa en arbetsgivare till ansvar.

För demokratins skull måste regering och riksdag omedelbart vässa lagstiftningspennan.

Stärk yttrandefriheten för privatanställda. Yttrandefriheten ska gälla oavsett vem som är arbetsgivare.

Stärk efterforskningsförbudet inom den offentliga sektorn och låt det omfatta hela arbetsmarknaden.

Stärk anställningsskyddslagen så att kritik mot arbetsgivaren inte ensamt kan utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked.

Stärk de fackliga företrädarnas ställning på arbetsplatsen.

Agneta Lindblom Hulthén (Förbundsordförande Svenska Journalistförbundet)