ÅSIKT

Hjälp offren i Pakistan!

Röda Korset: Hjälparbetet är en kamp mot klockan

DEBATT

Nära en månad har gått sedan den förödande jordbävningen raserade livet för miljoner människor i Kashmirs avlägsna bergstrakter. Mer än tre miljoner människor är hemlösa, närmare 60 000 bekräftat döda och än fler skadade. Det här är siffror som med all sannolikhet kommer att öka.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: DESMOND BOYLAN
Behöver hjälp. En kashmirier bär sitt barn, som skadades i jordbävningen i Salamabad den 9 oktober. Hittills är 60 000 döda och över 3 miljoner hemlösa, flera av dem är skadade.

Även om katastrofer och mänskligt lidande vare sig kan jämföras eller graderas går tankarna osökt till tsunamin. Då strömmade hjälpen in. Den här gången har det varit trögare. Varför vet vi inte – kanske har det varit för många katastrofer under det senaste året. Kanske beror det på att förhållandevis få svenskar drabbades.

Glädjande nog kan vi se en vändning när det gäller insamlingen men behoven är långt ifrån täckta. Om vi inte agerar nu riskerar ytterligare tiotusentals människor att dö.

Att hjälpa de drabbade människorna i Pakistan är förmodligen en av de största humanitära utmaningarna som världssamfundet någon gång ställts inför.

Området är svårtillgängligt, förödelsen enorm och infrastrukturen raserad. På många håll måste hjälparbetarna gå till fots för att kunna bistå de drabbade. Att delar av området dessutom är en konfliktzon är inget som underlättar hjälparbetet.

Trots alla svårigheter kommer hjälpen fram. Rödakorsrörelsen och andra hjälporganisationer finns på plats men arbetet är en kamp mot klockan. Om bara några veckor kommer vintern, vilket gör att byar som i dag är svårttillgängliga riskerar att totalt isoleras från omvärlden. De insatser som hela tiden görs är framgångsrika men långt ifrån tillräckliga.

Kritiska röster har höjts kring insamlingen – är det verkligen rätt att stödja en militärdiktatur? En kärnvapenmakt som under senare år dessutom har förknippats med terrorism och muslimsk fundamentalism?

Svaret måste vara ett odelat ja. De drabbade människorna behöver omvärldens stöd. Det faktum att vi kan följa deras öden på våra tv-skärmar och läsa om dem i tidningarna gör dessutom att vi inte kan blunda. Vi får inte vända bort blicken och stilla, tigande låta människorna dö. Eller som Kofi Annan uttryckte saken: ”Det finns inga ursäkter. För att vara värdiga att kalla oss människor, måste vi anta denna utmaning. En andra våg av massiv död kommer om vi inte agerar nu.”

Därför vädjar vi till hela svenska folket – stöd den pågående insamlingen till jordbävningens offer i Pakistan.

Gör det nu, det kommer ingen andra chans.

Fotnot: I kväll, den 7 november, sänder TV4 en insamlingskväll till förmån för Röda Korsets arbete i Pakistan. Du kan också stödja insamlingen via

TV4.se eller redcross.se.

Christer Zettergren (generalsekreterare Svenska Röda Korset), Bengt Westerberg (ordförande Svenska Röda Korset), Jan Scherman (vd TV4), Tobias Bringholm (programdirektör TV4)