ÅSIKT

Vem litar du på?

Jan Samuelsson: Skillnaderna mellan arabiska och svenska nyheter är ett mycket allvarligt problem

Foto: Al jazeera och svt
Al Jazeera eller Rapport ”Skillnaderna i rapportering är så stora och ofta förekommande att mitt förtroende för nyhetsrapportering kommer i gungning”, skriver Jan Samuelsson.
DEBATT

Skillnaderna mellan svensk och arabisk televisions sätt att rapportera från oroshärdarna i Mellanöstern är anmärkningsvärda.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jan Samuelsson

Den 27 september sägs i svensk tv att Hamas sköt med raketer mot Israel och därför svarade Israel med flygattacker som dödade ett stort antal personer. I arabisk tv (al Jazeera ) beskrivs händelseförloppet annorlunda: Hamasmedlemmar gick i en fredlig parad i Ghaza-området när israeliskt flyg plötsligt gick till attack och dödade ett stort antal personer. Uppenbarligen är man överens om att ett stort antal personer dog, men i övrigt bjuder de två beskrivningarna på direkt avgörande skillnader vad gäller skuldfrågan.

Ett exempel till. Usama bin Ladin har presenterats i en dokumentärserie på al Jazeera under den senaste tiden. Den bin Ladin som framträder där är en helt annan människa än den Bin Ladin jag mött i svenska medier. Beskrivningen i dokumentären av vad som hände den 11 september skilde sig också avsevärt från de stora svenska mediernas syn på händelsen. Bland annat framhävs att bin Ladin hade ett uttalat motiv för attacken: USA:s massiva stöd till Israels ockupationspolitik. I svenska medier beskrevs attacken som utslag av islamisters allmänna ondska och hat mot västvärlden.

Så här håller det på hela tiden.

Skillnaderna i rapportering är så stora och ofta förekommande att mitt förtroende för nyhetsrapportering kommer i gungning.

Finns det en stark proisraelisk lobby i Sverige, med Dagens Nyheter och tv-programmet ”Agenda” som starka fästen, som påverkar nyhetsrapporteringen i antiarabisk/anti-islamisk riktning? Eller är det så att arabiska tv-kanaler konsekvent vinklar all rapportering i arabisk/islamisk favör och blundar för övergrepp som begås av araber?

För en tid sen råkade jag se på ett arabiskt tv-program där både muslimer och kristna fick komma till tals med sina synpunkter i olika frågor. Tonen var lågmäld och vänskaplig mellan parterna. Hela programmet ingav förtroende. Kanske var det en kristen missionskanal? Det visade sig att kanalen i fråga var al Manar, som drivs av den shia­muslimska organisationen Hizbollah. Enligt Bushregimen är Hizbollah en terroristorganisation som borde försvinna från jordens yta. Det är också den bild man vanligen får i svenska medier.

Jag frågade en libanesisk forskare från universitetet i Beiruth, som nyligen gästföreläste vid Svenska Afghanistankommitténs konferens i Stockholm, vad han ansåg om Hizbollah. ”Hizbollah är en nationell befrielserörelse”, sa han kort och gott.

Lever vi på samma planet? Finns det någonting vi har gemensamt?

Om jag enbart skulle utgå från det tv-program jag såg på al Manar så gav det minst av allt uttryck för ”terrorism”. Tvärtom – där underströks gång på gång vikten av att respektera andra människors trosuppfattningar.

Hur som helst. Resultatet blir att de arabisktalande invandrarna i Sverige som bara ser på arabisk tv och de svensktalande som bara tittar på svensk tv får två helt skilda bilder av händelseförloppen i Mellanöstern. Två helt olika världsbilder formeras. Polariseringen fortskrider därmed. Det är självfallet allvarligt. Mycket allvarligt. Kan det ge upphov till annat än konflikter?

Jan Samuelsson (fil dr islamolog och författare)