ÅSIKT

Bluffen med vårdgarantin

Alliansen: Patienterna måste själva bestämma var de vill få sin vård

Foto: AP
DEBATT

Den bristande tillgängligheten är den svenska hälso- och sjukvårdens största problem.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 1 november ska därför en nationell vårdgaranti införas, det har den socialdemokratiska regeringen lovat.

Garantin utlovar noll dagars väntetid för kontakt med vården, sju dagars väntetid till läkarbesök, maximalt 90 dagars väntetid till specialist och därefter maximalt 90 dagars väntan på behandling/operation.

Allt som allt minst sex månaders väntan. För de patienter som tvingas utstå årslång väntan på operation och behandling kan detta tyckas vara ett upplyftande besked. Men problemet är att mycket talar för att få landsting, om ens något, kommer att klara garantin på utsatt datum.

Det mesta tyder nämligen på att vårdgarantin inte kommer vara värd namnet. Enligt en enkätundersökning i tidningen Dagens Medicin kommer endast två landsting att klara vårdgarantin. I en annan granskning som SVT:s Agenda gjort framkom att 60 procent av sjukhusen inte klarar att leva upp till vårdgarantin.

Allians för Sverige har sedan länge drivit på för en fungerande vårdgaranti men den halvmesyr som regeringen nu genomför kommer sannolikt inte att fungera i praktiken. Men vi vill varna för löften som inte kan infrias, och en nationell vårdgaranti som inte håller vad den lovar.

Vi vågar påstå att vårdgarantin är ett politiskt bländverk vars huvudsyfte är att eliminera debatt kring en fråga där socialdemokraterna misslyckats.

Socialdemokraterna började utlova en vårdgaranti i valrörelsen 2002. Tidpunkten för den nationella vårdgarantin har gång på gång flyttats fram. Till slut har man tvingats införa en reform man i grunden ogillar. Skälet är att socialdemokraterna utgår ifrån att makten ska ligga hos politikerna och inte hos patienterna. Tillsammans med inbyggd ransonering i systemet är detta den främsta orsaken till vårdköer och väntetider.

Regeringen har haft elva år på sig att göra någonting åt problemet med vårdköerna. Innan nya vallöften utfärdas måste regeringen förklara vad som gått snett och varför man inte lyckats tidigare. Allians för Sverige har sin analys klar:

Vänsterkartellen måste sluta upp med att bekämpa alternativen i vården. Under falsk förespegling av att man vill skydda medborgarna från så kallade gräddfiler förbjuds privata entreprenörer med vinst att bedriva sjukvård på landstingens uppdrag. Men alltfler inser att förändring och förnyelse kombinerat med en fortsatt solidarisk finansiering måste till för att sjukvården ska få möjlighet att utvecklas och klara sitt åtagande. En viktig del i detta är att öppna för nytänkande och mångfald.

För att kunna förbättra vården och ge alla vård i tid är det nödvändigt att ta tillvara alla goda krafter. Den svenska sjukvården borde kunna prestera betydligt bättre resultat men för detta är konkurrens och mångfald nödvändigt. Alla människor är olika och har varierande vårdbehov.

Fler är i dag väl informerade om sin sjukdom och olika behandlingsmöjligheter än tidigare. Det leder till att kraven på vården och dess innehåll ökar. Nya vårdformer behöver därför utvecklas för att möta dessa behov. Det kan endast ske genom att det ges möjlighet för flera olika vårdgivare att delta i utvecklingsarbetet.

Utarmningen av primärvården måste upphöra eftersom den är en viktig orsak till tillgänglighetsproblemen i sjukvården.

Denna utarmning är också ett hot mot vårdens förnyelse. Regeringens satsningar på ökad tillgänglighet kritiseras av Riksrevisionen som ”ett kravlöst resurstillskott till landstingen.” Primärvården urholkas och specialistläkarna flyr till andra verksamheter.

Det behövs tydligare drivkrafter för sjukvården att möta patientens individuella behov. Ett mer omfattande fritt vårdval behöver införas i hela landet, som ger patienten större möjlighet att själv välja vårdgivare och tidpunkt för behandling.

Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen ska slå fast kravet att hälso- och sjukvården ska ges i tid. På så sätt får den nationella vårdgarantin det stöd i lag som gör att patienten kan ställa krav på sjukvårdshuvudmannen. Det krävs lättillgängliga och jämförbara resultat av vårdens kvalitet, så att patienternas valfrihet underlättas, liksom effektiva insatser för att förebygga ohälsa hos den enskilde.

Maria Larsson (kd), Kristina Axén Olin (m), Erik Ullenhag (fp), Kenneth Johansson (c)

ARTIKELN HANDLAR OM