ÅSIKT

Nu har 600 000 fått nog

Lennart Bengtsson och Kenneth Winsborg: Bensinskatterna måste sänkas

DEBATT

Över 600 000 svenskar har nu skrivit under bensinskatteupproret. Bakom denna enorma uppslutning ligger en vrede och förtvivlan bland människor runt om i vårt land som ser sina livsmöjligheter inskränkas när bilkostnaderna rusar i höjden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PETER KJELLERÅS
bensinkrävande När ska politikerna förstå att bilen är nödvändig, undrar Lennart Bengtsson och Kenneth Winsborg.

Sverige är ett stort glesbefolkat land där de flesta saknar alternativ till den egna bilen. Om vreden främst kommer från de vars jobbresor blivit orimligt dyra så kommer förtvivlan från barnfamiljerna utanför storstäderna där barnens fritidsaktiviteter nu är hotade.

Bensinskatteupproret har tre krav:

Att bensinskatten sänks.

Att momsen på skatten avskaffas.

Att momsen på själva bensinen endast ska vara lika låg som på kollektivtrafik, alltså sex procent.

Men samtidigt som bensinpriset är rekordhögt och därmed ger ökade skatteintäkter lanserar Alliansen ett förslag som ytterligare höjer bilkostnaderna med ca åtta miljarder kronor per år när det är helt genomfört. Åtta miljarder kronor motsvarar en bensin- och dieselskattehöjning med ca en krona per liter. Som jämförelse kan nämnas att den nuvarande regeringen och dess bilfientliga stödpartier höjt skatten 34 öre under mandatperioden.

Det förslag till överflyttning av trafikskadekostnader till trafikförsäkringen som Alliansen föreslår motsvarar alltså en kronas höjning av bensinskatten när systemet är fullt genomfört. Om själva idén är bra eller dålig kan diskuteras och ska ett sådant förslag införas bör det införas över hela linjen, inte bara på biltrafiken. Men vad som är direkt upprörande är Alliansens ointresse för förslagets kraftiga negativa regional- och fördelningspolitiska effekter. Med ett undantag, kd, har Alliansen en principlös hållning gentemot rimliga skatteprinciper.

De åtta miljarder kronor som ska tas in från bilisterna via trafikförsäkringen för att täcka trafikskadekostnaderna tas ju redan in via energiskatten på bensin! Om Alliansen bedömer att det för att skapa bättre incitament för ökad trafiksäkerhet är bättre att ta kostnaderna via trafikförsäkringen måste naturligtvis den nuvarande bensinskatten sänkas med minst samma belopp. Kristdemokraterna har insett detta och föreslår i sin budgetmotion en skattesänkning på bensin som för normalbilisten balanserar den höjda trafikförsäkringen. Övriga partier i Alliansens förslag innebär en höjning av bilbeskattningen med en orimlig och ologisk dubbelbeskattning på privatpersoners transporter.

Vi i bensinskatteupproret kan inte acceptera detta utan kommer att kräva att Alliansen till att börja med endera drar tillbaka sitt förslag eller följer kd:s exempel och kompletterar försäkringsomläggningen med en bensin- och dieselskattesänkning på minst en krona. Först då är man tillbaka i dagens beskattning.

Bensinskatteupproret får in tusentals mejl från förtvivlade bilister över hela Sverige som inte längre klarar av sin vardag på grund av den höga bensinskatten. När ska Alliansen lyssna på våra 600 000 proteströster och inse att skatten på bilen tränger undan jobben?

Lennart Bengtsson (från Varberg initiativtagare Bensinskatteupproret), Kenneth Winsborg (från Dalby talesman Bensinskatteupproret)

ARTIKELN HANDLAR OM