ÅSIKT

Varför kan de inte avtjäna straffet i sitt hemland?

DEBATT

Vilka hinder finns för att en utländsk medborgare kan utvisas direkt och avtjäna straffet i sitt hemland? Vi har ju avtal med många länder om detta.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Olle Anderson

Personer som döms till fängelse bör i så stor utsräckning som möjligt sitta av straffet i sitt hemland. Detta gäller både svenskar som begår brott utomlands och utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Tanken med detta är att minska återfall i brott, eftersom personen har bäst förutsättningar att bryta sin kriminella bana och återanpassas till samhället om man under tiden i fängelset kan förbereda sig på livet efter strafftiden. Varje land har ett ansvar för sina medborgare. Därför har Sverige avtal med andra stater som gör det möjligt att överföra straffet till hemlandet.

Avtalet är inte tvingande och för att ett överförande ska kunna genomföras krävs även den andra statens samtycke.

Thomas Bodström

justitieminister

ARTIKELN HANDLAR OM