ÅSIKT

Varför inte ge högre lön i stället för fest, Anitra?

DEBATT

Om det nu var så att ”miljonfesten” bland annat var till för de duktiga deltidsarbetarna – hade det då inte varit mer värt för dem med ett påslag på lönen? Det hade ju bestått lite längre än en kväll med mat, dryck och uppträdanden. Jag bara frågar!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Birgitta Bratt

De senaste åren har varit omtumlande för Systembolaget. Förundersökningen (som nu slutligen har lett till åtal och rättegång), nya införselregler och minskad försäljning har inneburit stora påfrestningar och förändringar för oss alla i Systembolaget. Våra medarbetare i butik har gjort ett mycket bra arbete under dessa tre år. Från företagsledningens och styrelsens sida har det varit viktigt att också få visa vår uppskattning av dessa goda arbetsinsatser.

Det var 13 år sedan vi hade tillfälle att samla alla medarbetare. I år firar vi 50 år, vilket blev ett naturligt tillfälle att träffas igen. Att också träffas vid ett och samma tillfälle ger en kraft och energi att möta framtida utmaningar.

Vi träffades lördagen den 5 november som är en av två röda lördagar under året, när våra medarbetare är lediga. Totalt 3 500 medarbetare ställde alltså upp på sin fritid. Eftermiddagen innehöll information om Systembolagets arbete mot korruption, vårt uppdrag, vikten av ett bra kundmöte och om Systembolagets resultat i flera avseenden, ekonomiskt, ålderskontroll, kundservice osv. Efter en paus avslutades träffen med middag, dans och underhållning.

I vissa media har det påståtts att det enbart var fråga om en fest. Men det var alltså en personalträff med viktig information där vi tyckte det att var angeläget att alla?våra medarbetare kunde vara med. Lönerna för våra anställda bestämmer vi efter förhandlingar med de fackliga organisationerna.?

Anitra Steen, vd Systembolaget