ÅSIKT

Du måste välja sida

Jens Orback, jämställdhetsminister: Man kan inte förhålla sig neutral till våld

En 30-årig kvinna som våldtogs med en pinne av två män på en skolgården vid S:t Görans Gymnasium på Kungsholmen. Bilden är arrangerad.
DEBATT

I morgon uppmärksammar FN världen över mäns våld mot kvinnor. Som jämställdhetsminister ser jag kampen mot detta våld som en av mina absolut viktigaste arbetsuppgifter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Min inställning är kristallklar: vi ska ha nolltolerans när det gäller våld mot kvinnor!

Tänk dig hur det skulle kännas att vara rädd för att vara i ditt eget hem, att bli slagen och vara rädd för den du älskat. Jag har svårt att se en värre kränkning, ett värre övergrepp.

Dessa brott sker därför att någon ger sig eller tar sig rätten att begå dem. I grunden handlar detta om värderingar. Om den enskilde mannens men också om samhällets värderingar. Vi kommer från en samhällsordning där mäns våld mot kvinnor en gång var accepterat och också uttryckt i lag. Kvinnan var mannens egendom. Nu har vi lagar som speglar andra värderingar.

Jag tror att dessa lagar tillsammans med den senaste tidens debatt och uppmärksamhet, bland annat i en uppmärksammad reportageserie i Aftonbladet, leder till att fler kvinnor anmäler när de utsätts för våld. Ett bättre mottagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor ökar sannolikt också antalet anmälningar.

Antalet brott ska däremot minska och stödet till våldsutsatta ska förbättras. Regeringen och samarbetspartierna fortsätter därför med en bred offensiv;

Från den 1 januari 2006 får Sveriges kvinnojourer tillsammans med kommunerna söka nästan 100 miljoner. Var en våldsutsatt kvinna än bor i landet ska hon ha rätt till skyddat boende.

Rikskvinnocentrum ombildas till nationellt kunskapsinstitut. Här ska kunskap om mäns våld mot kvinnor samlas och spridas. En nationell jourtelefon inrättas. Regeringens ambition är också att kunskapscentret ska samla in och sprida kunskap om barn som upplevt eller utsatts för våld. Även behandlingsmetoder för misshandlande män skall kunna utvecklas, utvärderas och spridas.

Satsningarna mot hedersrelaterat våld fortsätter med tydlig inriktning på det förebyggande arbetet

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn utreds och presenteras under sommaren 2006.

En av grunderna för ett jämställt samhälle är att kvinnor och män har lika möjligheter till betalt arbete och därmed egen försörjning. Det innebär också att det obetalda arbetet och ansvaret för hem och barn måste delas lika mellan kvinnor och män.

Med sorg och vrede inser jag att jag också i framtiden kommer att få ta del av rapporter om mäns våld mot kvinnor. Som samordningsminister för jämställdhet måste jag därför arbeta på flera fronter. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle där män i generella termer är överordnade kvinnor.

Därför ligger också det breda jämställdhetsarbetet som en grund för att bekämpa våldet. Det handlar om allt ifrån förskola till sexualiseringen av det offentliga rummet.

För mig blir det alltmer klart vilken stor betydelse som kvinnorörelsen har och har haft för förändringsarbetet inom jämställdhetsarbetet. Kvinnorörelsen samlar på sig kunskap, tar in och organiserar goda ideér liksom missnöje, engagerar sig i det praktiska förändringsarbete och för talan mot dem som har makt att förändra. Internationella och nationella överenskommelser och uttalanden av världens regeringar skulle förlora sitt innehåll om inte de ideella organisationerna plockade upp alla löften och krävde att de också genomfördes.

För att förvissa sig om denna grundläggande kraft när det gäller kampen för jämställdhet har regeringen och samarbetspartierna kraftig höjt stödet till kvinnors organisering. Den har höjts med närmare 1?000 procent från 3,5 miljoner till 30 miljoner.

Regeringen har ett stort ansvar i kampen mot mäns våld mot kvinnor, men det undandrar inte andras och Ditt eget ansvar. Som vän, granne, arbetskamrat måste vi ingripa när vi misstänker eller får kännedom om att ett övergrepp har skett.

Man kan inte förhålla sig neutral till förtryck. Antingen är man en del av det eller så gör man något åt det.

Jens Orback (jämställdhetsminister)

ARTIKELN HANDLAR OM