ÅSIKT

Blir barn mindre kränkta av våldtäkt än vuxna?

DEBATT

Blir man mindre kränkt vid en våldtäkt om man är ett barn än om man är vuxen?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Malin

Nej, självklart är det inte så. Från och med den 1 april 2005 har vi en ny sexualbrottslagstiftning. Genom den har skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar stärkts i flera avseenden. Bland annat har en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införts där det inte längre ställs något krav på att våld eller hot ska ha använts vid övergreppet. Ändringen är en tydlig markering från samhällets sida om hur allvarligt vi ser på sexuella övergrepp mot barn. Den klargör också att vi anser att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.

Thomas Bodström, justitieminister