ÅSIKT

REPLIK: Flygskatt ger visst bättre miljö

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fyra flygbolagsdirektörer, däribland från SAS, påstår på AB Debatt den 30/12 att den nya flygskatten inte kommer att ge någon bättre miljö, bland annat därför att bilåkande i stället för flyg leder till ökade utsläpp.

Flygbolagsdirektörerna har fel när de försöker bagatellisera flygets miljöpåverkan. I själva verket är flyget det i särklass mest miljöstörande trafikslaget i förhållande till det transportarbete det uträttar. Det är lätt att konstatera med hjälp av några enkla jämförelser med bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och inverkan på växthuseffekten som exempel.

Av SAS egen hemsida framgår att för bolagets tre vanligaste flygplanstyper, Boeing 737-600, MD-82 och deHavilland Q400 är bränsleåtgången per sätesmil 0,44, 0,43 respektive 0,39 liter flygfotogen. Det framgår också att SAS Sverige i november 2005 hade en beläggningsgrad på sina flygningar på 64,8 procent. I genomsnitt ger det en bränsleåtgång på cirka 0,65 liter per passagerarmil. Eftersom förbränningen av en liter flygfotogen ger upphov till 2,52 kg koldioxid, blir koldioxidutsläppen cirka 1,63 kg per passagerarmil.

Detta är ungefär samma utsläpp som från en bil med en resande. Exempelvis har en Volvo V70 2,4 170 hk vid landsvägskörning en bränsleåtgång på 0,73 liter per mil. Eftersom en liter bensin ger 2,3 kg koldioxid blir koldioxidutsläppen 1,68 kg per passagerarmil.

Nu är dock inte koldioxidutsläpp på marken och i luften jämförbara. Flygets utsläpp på hög höjd orsakar minst dubbelt så hög växthuseffekt som motsvarande utsläpp på marken, se till exempel EU-kommissionens meddelande om åtgärder mot flygets inverkan på växthuseffekten från den 27 september 2005.

Man kan alltså konstatera att även om en flygresa ersätts av det miljömässigt sämsta alternativet, att resenären i stället far motsvarande sträcka ensam i en bensinbil, så orsakar han ändå bara hälften så stor växthuseffekt som om han flugit. Om man reser två i bilen blir miljöpåverkan en fjärdedel, om man i stället tar en dieselbil, etanolbil, buss eller tåg blir den ännu mindre. Även när det gäller andra utsläpp, till exempel av kväveoxider, är flyget det klart sämsta alternativet.

Om flygskatten, som Svenskt Flyg tror, kommer att minska flygresandet med 10-14 procent leder det alltså till en väsentligt minskad klimatpåverkan oberoende av vad de uteblivna flygresenärerna gör i stället.

Claes Roxbergh (riksdagsledamot mp ordförande i trafikutskottet), Åsa Domeij (riksdagsledamot mp v ordförande i miljö- och jordbruksutskottet)