ÅSIKT

Kommunal närpolis är förödande

Jan Karlsen om hur närpolisen i Sverige ska utformas

DEBATT

Att kommunalisera närpolisen samtidigt som utbildningen för de kommunala poliserna kortas från dagens två år till ett år, skulle innebära en klar försämring för medborgarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ANDERS DEROS

Det är förödande att kommunalisera närpolisen.

De senaste tio åren har 106 polisstationer stängt och 4 av 5 närpoliser arbetar i praktiken med andra arbetsuppgifter. En konsekvens av polisens frånvaro i lokalsamhället är att ordningsvakter och väktare allt oftare arbetar i gränslandet mellan privat och offentlig säkerhet.

Diskussionen kring detta har pågått i flera år.

I veckan presenterade hovrättslagmannen Krister Thelin en lösning som går ut på att kommunalisera närpolisen samtidigt som utbildningen för de kommunala poliserna kortas från dagens två år till ett år. En sådan reform skulle innebära en klar försämring för medborgarna:

För det första är det viktigt med en tydlig ordning inom rättsväsendet för att kunna upprätthålla de krav på opartiskhet, insyn och lika behandling som den svenska rättstryggheten ställer. För det andra måste alla poliser stå på samma grund när det gäller utbildning, utrustning, teknik och service. För det tredje är många kommuner för små för att hantera den administration som tillkommer om polisen blir kommunal.

Polisförbundet har nyligen tagit fram ett yrkespolitiskt program där vi presenterar en rad förslag för att öka polisens närvaro i samhället:

Låt närpolisverksamheten leva. I praktiken innebär detta att fler poliser arbetar strategiskt med kartläggning av brottslingar, brottsförebyggande arbete, samarbete och ökad synlighet

Etablera polisstationer där de verkligen behövs. Polisstationer bidrar till kortare utryckningstider, att fler tips kommer in från medborgare samtidigt som uppklarningsprocenten ökar

Höj status på polisarbete i yttre tjänst. Vi måste bli bättre på att både behålla fler poliser ute och locka tillbaka några av dem som valt bort yttre tjänst. Ett sätt är att satsa på vidareutbildning.

Förhoppningsvis blir Thelins förslag aldrig en verklighet. Medborgarna vinner mer på att pengarna går till en förbättrad utbildning och en ordentlig satsning på närpolisreformen, som aldrig fick det genomslag den förtjänade.

DUELLEN

Jan Karlsen (Polisförbundets ordförande)