ÅSIKT

REPLIK: Bredbands- konkurrens – ja visst!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en insändare den 8 januari anklagas TeliaSonera av några av sina konkurrenter för att sabotera konkurrensen genom att bygga bredband i områden där kommunerna själva också bygger. Jag förstår inte det. Två nät ger väl mer konkurrens än ett!

Konkurrenterna skäller som vanligt på TeliaSonera när deras affärer inte utvecklas som de vill. De påstår att TeliaSonera konkurrerar med otillåtna metoder och att vi förhalar rättsprocesser.

Jag häpnar över påståendet att TeliaSoneras agerande skulle hota hela bredbandsutvecklingen. TeliaSonera håller sitt kopparnät öppet för alla operatörer i motsats till de flesta andra nätoperatörer som bygger nya nätmonopol. TeliaSonera har inget nätmonopol i Sverige. Det är tillåtet att investera i egna nät – meningen är ju att marknadens olika aktörer ska investera för att bredda konkurrensen. Varje operatör kan ju genom egen investering utveckla sitt bredbandsnät på kopparstrukturen eller på en helt ny struktur. I viss glesbygd har kommuner upphandlat bredbandsnät med statliga stödpengar. Kritiken som framförs om de statliga stödpengarna för bredband ska väl ändå riktas mot stat och kommuner som fördelar och beslutar om dessa pengar.

Insändaren uppmanar Ulrika Messing att ingripa. Min fråga är mot vad? Ska ministern ingripa för att TeliaSonera inte vill investera åt konkurrenterna? Eller för att glesbygden får flera konkurrerande telenät?

Det verkar som att insändaren gärna vill återinföra ett televerk och ha kvar staten som beslutsfattare. Det verkar som om flera av marknadens aktörer inte anser att domstolarnas prövning av myndighetsbeslut är bra. Det verkar som om flera aktörer gärna vill döma på egen hand i stället för tingsrätt och länsrätt. Jag vill ha ett rättssäkert Sverige med konkurrens på lika villkor, det får vi om vi alla agerar affärs- och marknadsmässigt.

Tidigare artiklar

Marie Ehrling (vd TeliaSonera Sverige AB)