ÅSIKT

SLUTREPLIK: Flyget har inte farligare koldioxidutsläpp än bilar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är anmärkningsvärt att två miljöpartister felaktigt påstår att CO2-utsläpp från flygplan är dubbelt så farliga som samma CO2-utsläpp från en bil. Det är faktiskt så att koldioxid ger exakt samma klimateffekt oavsett var utsläppet sker.

De båda politikerna borde rimligtvis känna till den speciella rapport om flyg och klimateffekter som gavs ut av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) 1999. Där konstateras att "eftersom koldioxid har en mycket lång livstid i atmosfären och blir så uppblandad där, blir effekterna av koldioxidutsläpp från flygplan inte möjliga att urskilja från samma kvantitet koldioxidutsläpp från andra källor".

Därmed faller miljöpartisternas argument.

Faktum kvarstår:

SUtsläppen ökar när kanske två miljoner passagerare flyttar sina resor från flyget till bilen.

SModerniseringen och miljöanpassningen av flygplansflottan försenas när resenärerna blir färre och lönsamheten försämras.

STusentals arbetstillfällen går förlorade. Inom transport, turism och annan näringsverksamhet, inte minst utanför storstäderna.

Förslaget om flygskatt har lagts fram utan att regeringens utredningsgrupp genomfört någon miljökonsekvensutredning. I högsta grad anmärkningsvärt.

EU-kommissionen konstaterar att skatter och avgifter kopplade till flygutsläpp är ineffektiva sätt att minska utsläppen. Därför fokuserar EU nu på handel med utsläppsrätter. Det svenska flyget vill ansluta sig till ett sådant system. Skrota därför förslaget till flygskatt! Utnyttja istället flygbranschens vilja att ta miljöansvar på ett sätt som gynnar miljön, utan negativa effekter på sysselsättning och ekonomi!

Tidigare inlägg i debatten:

Anders Ehrling (VD Scandinavian Airlines Sverige AB)