ÅSIKT

Så hejdar vi fågelinfluensan

Ann-Britt Sternfeldt: Enklaste vägen – stäng alla djurmarknader

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi ska inte främst kurera sjukdomar, vi ska förhindra att de överhuvudtaget uppstår, och sprids, skriver Ann-Britt Sternfeldt.

Oron över fågelinfluensan är stor världen över. Även om man ännu inte upptäckt något fall där viruset överförts från människa till människa är många rädda för en utveckling i den riktningen, och att vi i så fall kan förvänta oss en pandemisk influensa – en global epidemi – eftersom det hittills inte finns något fullgott vaccin.

För att undvika en pandemi har regeringen i Indonesien, där jag just nu befinner mig, förklarat läget som ”extraordinärt”, något som mött delad kritik.

De som är negativa menar att en sådan förklaring orsakar onödig panik bland människor, och att det dessutom är överdrivet.

Kritikerna jämför med att ca 100 personer dör varje år av malaria i Papua (den del av Papua Nya Guinea som tillhör Indonesien), vilket rege­ringen anser vara ”normalt”. Och man jämför med att flera hundra människor i Indonesien dör ”varje dag” av tuberkulos (källa: Indonesian Humanitarian Foundation).

Fågelinfluensan har hittills skördat några enstaka dödsfall.

Men oavsett hur många som hittills har drabbats så är fågelinfluensan ett problem som måste åtgärdas.

Femke van den Bos, veterinär hos Wildlife Rescue Center i Jakarta, är en av dem som menar att dagens snabba moderna transportsystem, plus det faktum att marknader fungerar som nätverksnav snarare än slutstationer för varor, dramatiskt ökar riskerna för infektioner att sprida sig. Och eftersom en vidare spridning av influensan är viktig att förhindra menar Femke att man borde stänga alla djurmarknader, ett förhållandevis enkelt medel och med omedelbara resultat. Faktiskt så enkelt att det kan verka löjligt.

Finns det inga djurmarknader så sprids ingen influensa. Dessutom skulle det hjälpa oss en bra bit på väg med vårt moraliska ansvar inför andra arter än vår egen. Att ha burfåglar enbart för nöjes skull är efter en etisk diskussion ganska svårt att försvara.

Kycklingindustrin är också den efter en etisk rannsakan mer än tvivelaktig (nu menar jag ”industrin”, inte frigående höns utomhus).

Faktum är att kycklingindustrin inte ens går att försvara med vårt behov av protein eftersom det finns flertalet odlingsalternativ som kan ge oss människor det protein vi behöver, dessutom på ett både mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart vis.

Så med hotet om en pandemisk influensa, vilket delar av forskarvärlden menar är ett fullt realistiskt scenario, är det kanske dags att vi tittar på problemet ur ett lite vidare perspektiv. Vi ska inte främst kurera sjukdomar, vi ska förhindra att de överhuvudtaget uppstår, och sprids.

Fågelinfluensan säger oss att något är galet, den säger oss att ”det man sår, det får man skörda”. Fågelinfluensan säger oss att vi bör skapa mer lokalt överskådliga ekonomier, baserade på lokalt odlade produkter så att vi blir mindre beroende av långväga transporter och oetisk behandling av djur.

Ur detta kan sedan något långsiktigt och friskt växa till gagn för såväl människor som djur. Och ett första steg kan alltså vara som veterinär Femke van den Bos föreslår: att stänga alla djurmarknader. Så vad är det egentligen vi väntar på?

Ann-Britt Sternfeldt (humanekolog och fri skribent)