ÅSIKT

Det är skolväsendets fel att barn begår självmord

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med sorg konstaterar jag att löpsedlarna på de stora tidningarna har fyllts med ord om ett barn som begått självmord på grund av mobbning inom den svenska grundskolan. Det skrämmer mig att detta problem kvarlever och åsamkar många elever ett enormt lidande, trots att fenomenet INTE är nytt.

Jag anklagar lärarutbildarna på universiteten för akademisk trångsynthet och bristande kunskaper i vad som torde vara av yttersta vikt i bildningen av de nya lärare som ska ge barnen en positiv skolgång. Att man inte använder mer av forskningsanslagen inom den akademiska skolvärlden till att studera, konkretisera och komma fram till en användbar pedagogisk metod för att eliminera mobbning i skolan är föraktfullt mot alla de barn som varje dag går till skolan med skräck.

Jag anklagar skolledarna inom grundskolan för bristande kompetens och intresse att vilja lösa problemet med mobbning på ett konstruktivt sätt.

När rektorer väljer att, som i det fallet som ledde till självmord, dokumentera att det finns ett problem och flytta på den elev som är utsatt för mobbning kan man inte tolka det på annat sätt än att den specifika kompetens som erfordras för att lösa mobbningsrelaterade problem saknas fullständigt.

Jag anklagar lärarna inom grundskolan för en bristande kompetens som är naturlig eftersom deras yrkesutbildning inte ens tar upp problemet, samt en negligerande inställning som påminner om strutsens. Ser man inte problemet så finns det ju inte.

En kommentar jag hört i en årskurs 6 som handlade om elever som var problematiska: "Det får de ta tag i på högstadiet för nu är det inte så lång tid kvar hos oss."

Jag anklagar hela skolväsendet för det faktum att mobbning fortfarande tar människoliv i Sverige, trots att problemet INTE är nytt och tillåts fortsätta att existera.

Parafras Zola (Kristinehamn)