ÅSIKT

Barnbidraget gör Sveriges folk fattigare

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en debattartikel, eller ska vi säga propagandanummer, som socialminister Andnor och finansminister Nuder gick ut med i denna tidning 20/12 går de två till flammande försvar för barnbidraget som lösning på barnfamiljernas fattigdomsproblem och därmed för den blygsamma ökning av bidraget som nyligen aviserats.

Samtidigt passar de på att informera om ytterligare statliga utgiftsposter riktade till just barnfamiljer: t ex ett tillägg till barnbidraget för studerande, höjt underhållsstöd till de separerade föräldrar med småbarnsansvar vars exmakar inte sköter sig, samt högre bostadsbidrag (till i huvudsak ensamstående småbarnsföräldrar).

Avsikten är uppenbar; de två skribenterna vill utmåla sitt parti som de utpekade gruppernas främsta välgörare och på så sätt förbättra utsikterna att få förbli vid den politiska maktens köttgryta i minst fyra år till.

Men för undertecknad är artikeln inget annat än ett skamlöst försök att med väljarnas egna pengar försöka köpa deras röster i nästa val under den falska förespeglingen att skattepengar är gratis.

Om man räknar med att regeringspartiets godispaket till barnfamiljerna kommer att kosta, säg, tre skattemiljarder per år, kan vi räkna med att svenska folkets samlade inkomster – på sikt kommer att sjunka med 7–8 miljarder per år och göra ytterligare drygt 10 000 människor arbetslösa. Och då kan jag inte se annat än att det är lågt räknat.

Frågan om vilka samhällsgrupper de två ministrarna tänkt sig ska ta den smällen inställer sig osökt, och det hade onekligen varit klädsamt om de två hade redovisat den saken.

För hur ska vi kunna bygga upp den upplysta demokrati vi alla vill ha om två så centrala personer i det bygget som Andnor och Nuder bara redovisar den trevliga sidan av saken till sina uppdragsgivare (väljarna)?

Men kanske är det just denna välståndssänkning och utslagning som är syftet. På så sätt skulle ju ytterligare drygt 10 000 människor i detta land upptäcka hjälplösheten och beroendet av staten.

Så skulle vi kunna fortsätta i varv efter varv tills alla som kan generera nytta som överstiger de rekordhöga produktionskostnaderna (där skattekomponenten dominerar i alla branscher) i desperation lämnat landet, överlåtande till de två ministrarna att fördela det lilla som finns kvar till så många fler behövande, som, i det läget, inte längre kommer att ha råd att göra något åt sin desperata situation.

Bo C Pettersson (småföretagare Västerås)