ÅSIKT

Telia bryter mot lagen i konkurrensen

DEBATT

Marie Ehrling, vd på TeliaSonera Sverige, ”häpnar” när Post- och telestyrelsen (PTS) hävdar att deras agerande hotar hela bredbandsutvecklingen. TeliaSoneras oförmåga att ta till sig kritik var en avgörande orsak till att vi, i ett debattinlägg i söndagens Aftonbladet, efterlyste ett ingripande från Ulrica Messing.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

PTS och Konkurrensverket konstaterar gång på gång att TeliaSonera bryter mot lagen genom att på olika sätt motverka konkurrensen på bredbandsmarknaden. Exempelvis har TeliaSonera vägrat konkurrenter tillträde till de teknikbodar där bredbandsutrustningen ska anslutas, bestraffat bredbandskunder som vill välja en konkurrent genom orimligt långa väntetider och nekat kunder som har sagt upp sina fasta telefonabonnemang tillgång till bredband via telefonledningen.

Men genom att överklaga alla förelägganden och tillbakavisa all kritik vinner TeliaSonera tid – och ännu fler bredbandskunder.

I en intervju med Sveriges Radio samma dag som vår debattartikel publicerades konstaterade Joanna Ledunger, chef för avdelningen för marknadsfrågor på PTS, att TeliaSoneras ständiga överklaganden är ett problem i sig och att en attitydförändring behövs, för att bredbandsmarknaden inte ska lida ytterligare allvarlig skada.

Vi har gett upp hoppet om att halvstatliga TeliaSonera ska ta sitt förnuft till fånga och rätta sig efter gällande lagstiftning. Därför ställer vi vårt hopp till att regeringen och infrastrukturminister Ulrica Messing använder sitt ägarinflytande i TeliaSonera för att säkerställa en sund konkurrens på marknaden för bredband.

Tidigare inlägg i debatten:

Jan Edholm (vd Glocalnet), Melcher Falkenberg (vd Jämtkraft Telecom), Lars Hedberg (generalsekreterare Svenska Stadsnätsföreningen), Ulf Borbos (ordförande Svenska Stadsnätsföreningen), Christer Isacsson (chef privatmarknad TDC Song), Lars Lagerkvist (vd E.ON Bredband Sverige), Peder Ramel (vd Bredbandsbolaget), Sten-Olov Salomonsson (vd Härjeåns Nät)

ARTIKELN HANDLAR OM