ÅSIKT

Bygg ett DNA-register

Alf Svensson: Det hade redan satt stopp för Hagamannen

DEBATT

Den så kallade Haga-mannen omtalas och omskrivs nu i alla medier. Sju kvinnor i Umeå utsattes 1998 – 2000 för denne mans sexvåld. Nu är han i farten igen. En 52-årig kvinna våldtogs i december. Och därefter har han hunnit ge sig på ytterligare två kvinnor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Jag går aldrig hem ensam”, bedyrar kvinnor

i Umeå.

Foto: Fredrik Hofgaard
Alf Svensson

Det kan en dåre begripa att det är så.

Polisen har med hjälp av DNA-tekniken kunna fastslå att Haga-mannen, att samma person, är skyldig till hela denna rad av våldshandlingar.

Polisen har velat ta ut material från PKU-registret för att kunna spåra mannen. Man har fått nekande besked. De som accepterat att finnas med i detta register har förstås inte gjort det med vetskapen om att vare sig polis eller annan rättsvårdande myndighet skulle ha tillgång till registret. Inte ens i ytterligt dramatiska brottsmål. Likväl kan det ju erinras om att PKU-registret användes för att fälla Anna Lindhs mördare. Och protesterna mot detta var ytterligt lågmälda och sparsamma. För mitt vidkommande ansåg jag det rimligt att registret då användes, men vi måtte väl samtidigt inse att det inte är enkelt att dra gränsen och säga när och när inte PKU-registret skulle kunna nyttjas.

I flera artiklar och för nu flera år sedan har jag förespråkat att ett allomfattande DNA-register byggs upp. Hittills har beslutsfattare och partiers majoriteter enbart nöjt sig med att utvidga det DNA register som de facto redan finns. Att avslå en komplett utbyggnad har skett samtidigt som justitieministern ivrigare än många andra har krävt, i EU-sammanhang, att allas telekommunikationer ska lagras i upp till två år, och samtidigt som kameraövervakningen blir allt mer omfattande. Något som verkligen kan uppfattas som kränkande!

Ett DNA-register, om det funnits, skulle självfallet, det kan man lugnt utgå ifrån, ha placerat den så kallade Haga-mannen bakom lås och bom sedan länge. Men det är i sig inte det primära, det primära är att kvinnor i Umeå hade skonats från våld och den djupaste tänkbara kränkning!

Det har sagts mig att någon kvinna, som blivit offer för våldsverkares vedervärdiga handling också fått ögonen utstuckna och att offret efter detta inte orkade leva.

Krävs det inte någon eftergift, eller vad vi nu ska kalla de, för att medmänniskor ska skonas från dylikt?

DNA-registret kan inte jämföras med PKU-registret. Ett DNA-register kan jämföras med ett register i vilket vi alla fanns registrerade med fingeravtryck. Alltså: Ingen kunskap om personlighet eller sjukdomstillstånd. Enbart en identifiering.

Enbart en möjlighet att identifiera, att låsa den skyldige vid brott eller att fria den misstänkte.

Jag begriper inte varför vi alla, kända via personnummer och snart via fingeravtryck på både pass och annat, inte kan ställa upp för att fånga in våldsverkare, då ju detta inte alls, enligt min uppfattning, kan kränka individers integritet.

Alf Svensson , fd partiledare Kd