ÅSIKT

SLUTREPLIK: Vi vill inte betala för konkurrenterna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett antal konkurrenter hävdar på nytt att TeliaSonera bryter mot lagen. Men anklagelsen blir inte mer trovärdig för att den upprepas. Som ett bevis anger man att Konkurrensverket har stämt TeliaSonera. Vi menar att TeliaSonera inte brutit mot konkurrenslagen och vi har därmed rätt och skyldighet att försvara företagets aktiviteter i domstol. Det är ju faktiskt en del av den svenska demokratin att ingen ska dömas ohörd. Processen som startades av Konkurrensverket pågår nu enligt de regler och den tidplan som tingsrätten fastställt.

Som ett annat bevis anförs att en tjänsteman på PTS uttalar i radio att TeliaSoneras ständiga överklaganden är ett problem i sig och att en attitydförändring behövs för att bredbandsmarknaden inte ska lida ytterligare allvarlig skada. Men det är direkt felaktigt. Vi har klagat på beslut från PTS angående bredband som innebär att TeliaSonera skulle tvingas investera åt konkurrenterna. Det enda rimliga är att vi investerar för våra kunder och konkurrenterna för sina. Det öppna kopparnätet ger de förutsättningarna. Hittills har domstolarna hållit med oss om detta.

Insändarna uppmanar Ulrika Messing att använda sitt ägarinflytande för att säkerställa en sund konkurrens på bredbandsmarknaden. Vi anser att regering och riksdag genom att stifta lagen om elektronisk kommunikation tog ansvaret för att säkerställa sund konkurrens. Lagen ställer stora krav på TeliaSonera som vi försöker leva upp till men den ställer också krav på marknadens övriga operatörer.

Lagen säger inte att TeliaSonera ska investera åt sina konkurrenter eller okritiskt rätta sig efter myndighetskrav som saknar täckning i lagstiftningen

Jag är öppen för en branschdialog som är mer konstruktiv än ogrundade påståenden på tidningarnas debattsidor. Jag ska verka för detta i vår gemensamma branschorganisation IT-företagen och hoppas att övriga gör detsamma.

Tidigare inlägg i debatten:

Marie Ehrling (vd Telia Sonera Sverige AB)