ÅSIKT

Vi lever visst i verkligheten

Hans Karlsson: Det är därför vi satsar så mycket på de arbetslösa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN ELGSTRAND
1997 demonstrerade svenskar mot arbetslösheten. I dag är situationen minst lika besvärande. Men var är demonstrationerna?

Med Anders Wetterholms artikel som startskott har en bred debatt om arbetslösheten, de arbetsmarknadspolitiska insatserna och arbetsförmedlingens roll förts på Aftonbladets debattsidor.

Anders och flera andras inlägg tar sin utgångspunkt i att politiker inte lever i verkligheten och därför inte vet hur människor har det. Jag är den första att erkänna att vi har jobb med mycket inflytande, en hög lön och en bra tillvaro. Men 17 år som målare och med småbarn har också gett mig erfarenhet av arbetslivet och de krav som ställs.

Arbetslöshet är den största orättvisan av alla. Att inte vara behövd, inte kunna försörja sig själv och sin familj, att inte få bidra till samhällsbygget skapar dålig självkänsla och utanförskap.

Arbete åt alla är därför den viktigaste politiska uppgiften. Varje människa ska kunna säga: Nu går jag till jobbet.

För oss socialdemokrater är därför självklart det primära målet att föra en politik som gör att människor som drabbas av arbetslöshet får ett så bra stöd som möjligt att komma tillbaks till arbete. Det handlar dels om en ekonomisk trygghet som gör att man inte behöver gå från hus och hem, men också om ett relevant stöd som ökar möjligheten att komma tillbaks genom arbete, praktik eller utbildning.

Vi har några tunga år bakom oss där en internationell lågkonjunktur gjort att arbetslösheten varit hög. Nu verkar det vända, vi ser att det ljusnar och antalet nya jobb ökar snabbt.

Men fortfarande är allt för många arbetslösa och därför genomför vi nu också det största jobbpaketet på länge.

Flera insatser ska rusta arbetslösa så att de är beredda att ta de jobb som kommer.

Den största satsningen är de 20 000 plusjobben – ordinarie arbeten med ordinarie avtal. De hjälper personer som inte haft ett jobb på minst två år att få kontakt med arbetsmarknaden, och ska kunna leda till ett permanent nytt jobb.

Andra åtgärder är bland annat utbildningsvikariat, lärlingsplatser och ökat stöd till arbetslösa akademiker.

Under nästa mandatperiod vill vi också höja taket i arbetslöshetsförsäkringen.

Det är viktigt med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Förra året fick 450 000 arbetslösa och programdeltagare, som var inskrivna vid arbetsförmedlingen jobb. Det arbete som görs vid arbetsförmedlingar runt om i landet ger resultat.

Arbete måste man också må bra av. Vi har genom ett konsekvent arbete lyckats sänka sjukfrånvaron med nästan 30 procent sedan 2002 – utan att för den skull försämra sjukförsäkringen.

Vår socialdemokratiska modell med hög trygghet för den som drabbas av arbetslöshet är inget vi kan ta för givet. Mot den står den borgerliga högeralliansens modell.

De vill öka otryggheten genom att sänka ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen rejält och kraftigt höja avgifterna till a-kassan.

Samtidigt vill de spara åtta miljarder på arbetsmarknadspolitiken vilket innebär att man måste nedmontera hela arbetsmarknadspolitiken så att den som blir arbetslös får klara sig bäst den kan på egen hand. Parallellt med det kräver Svenskt näringsliv stora försämringar i arbetsrätten som minskar löntagarnas trygghet. Och vem tror inte att de kraven blir en beställning till en eventuell borgerlig regering?

Det är en medveten strategi som ökar otryggheten och skapar en press nedåt på lönerna, vilket kommer att innebära att människor tvingas ta jobb de inte kan försörja sig på – en amerikansk modell istället för vår svenska modell med hög trygghet och hög omställnings- och utvecklingsförmåga.

Vi vill fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens och inte med låga löner. Därför vill vi fortsätta utveckla vår modell med stor trygghet som är förutsättningen för god tillväxt och väl utvecklad välfärd. Här emellan går den skarpaste skiljelinjen i svensk politik.

Hans Karlsson (59 år Stockholm Arbetslivsminister)