ÅSIKT

Kriminellt ge all makt till samerna

Lars Törnman: Från Dalarna i söder till Karesuando i norr - nu måste vi åka till Stockholm och demonstrera!

DEBATT

Blir allt mer kallsvettig ju mer jag läser och försöker förstå texten i Sören Ekströmska utredningen om Jakt och fiske i samverkan. Som jag ser det är det inte frågan om samverkan utan om konfiskering av privat mark och tillhörande jakt- och fiskerättigheter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Björn Lindahl
Har fått nog Lars Törnman tycker att det är fel att samerna ska få bestämma mer om jakt- och fiskerättigheter i Kiruna. Nu uppmanar han till protest utanför Riksdagshuset.

Ekström erkänner också att det inte går att hålla isär andra utredningar från hans och då speciellt ILO 169. Vad som nu händer om utredningens förslag går igenom i riksdagen är minst sagt kriminellt. I så fall får en minoritet äganderättsroller som de inte har rätt till. Största förändringen sker ovan odlingsgränsen och inte enbart på privat ägda marker utan även på statens.

Ingen ifrågasätter renägarnas nyttjanderätt, men att nu helt plötsligt ge dem beslutanderätt över jakt och fiske inom nästan hela kommunen är att gå för långt. Att sedan, utifrån det jag läser i utredningen, prata om större möjligheter för privata markägare och ortsbor till bättre jaktförhållanden är bullshit.

Jag har under nästan tio år haft en massa samrådsmöten med samebyar i alla möjliga typer av frågor. Uteslutande har det handlat om frågor som rör inskränkningar för övrig befolkning. Det är väl ingen hemlighet att samebyarnas största önskan är att få totalt skoterförbud inom hela kommunen och få slut på den fria småviltsjakten. Ekström erkänner ju också att förslaget innebär stor maktförskjutning i mark- och vattenfrågor till förmån för samebyarna.

För oss i Kiruna betyder detta att privata markägare får en plats av nio i föreningsstyrelsen, resten får samebyarna. Föreningen bestämmer om upplåtelsen av älgjakten och på sikt tas även ansvaret från länsstyrelsen för själva antalet älgar som får skjutas.

När det gäller småviltsjakten menar Ekström att det blir föreningen som sköter ansvaret, samordning av jakt och den långsiktiga viltvården.

Vi som bor här och försöker leva ett liv i samverkan med alla intressen får nu stora problem. Hade Ekström lyssnat på ortsborna så hade hans tankegångar inte blivit så naiva. Att tro att hans förslag är lösningen för dagens problem är häpnadsväckande.

Självfallet kommer en förening med så stora beslutsrättigheter att jobba utifrån majoritetens vilja. Att sedan utredaren påstår att förslaget ger ortsbor och privata markägare möjlighet till större och bättre jaktområden är bara fantasier.

Vem tror att föreningen tar beslut som innebär att vi Kirunabor får bättre jaktmöjligheter i fjällen? Speciellt när denne ende ledamot från privata marker skall i princip föra hela ortsbefolkningens talan mot övriga åtta. Det som med stor sannolikhet händer är att det blir krångligare regler och dyrare jakttillstånd, större inskränkningar på fria friluftslivet och framtida

exploateringar av våra naturtillgångar.

Förslaget måste i papperskorgen! Hoppas hela staden kommer på mötet i slutet av

februari, där vi ska pröva frågan om att ordna den största demonstrationen i mannaminne utanför maktens boning.

Tanken är att alla som brinner för frågan, från Dalarna i söder till Karesuando i norr, samlas utanför Riksdagshuset för att ställa makten mot väggen och få klara besked från riksdagspartierna om var de står i frågan i god tid före valet.

Vi vill att ilskan riktas mot staten som gett direktiven åt Ekström och hans utredning. Vi har nog mycket konflikter redan i bygderna och tyvärr är risken stor att bitterheten och ilskan når stormbyar när alla inser vad utredningen egentligen säger. I en sådan situation ligger hela ansvaret hos regeringen.

Lars Törnman (54 år politiker Kiruna)