ÅSIKT

Skyll inte på evolutionen!

DEBATT

Det finns en obehaglig tendens att behandla kunskap om den mänskliga evolutionen som en regelbok över hur vi människor skall bete oss och vad som är rätt och fel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om uppkomsten av en viss egenskap kan förklaras genom evolutionära resonemang, då anses den egenskapen ”naturlig”, och därmed oproblematisk. Ett vanligt exempel är valet att äta kött. Det brukar påstås att människan genom evolutionen är anpassad för att äta både kött och grönsaker. Av detta dras slutsatsen att det är helt okej att äta kött. Detta är ett felaktigt resonemang, som bygger på en livsfarlig logik. Det är egentligen samma resonemang som genom historien använts för att rättfärdiga rasistiska övergrepp, som t.ex. slaveri. Övergreppen betraktas inte som övergrepp, eftersom det ses som givet av naturen eller gud att den starkare och bättre rasen skall härska över svaga och sämre raser.

Missförstå mig inte nu, det här handlar inte om att jämställa djur med människor. Min poäng är att en handling inte kan bedömas efter om det är en naturlig handling eller inte. Att bedöma handlingar efter den rådande uppfattningen om vad som är naturligt kan få hemska följder. Ett nutida exempel är den utbredda fientligheten mot homosexuella. Både religösa och icke-religösa homofober fördömer homosexualitet för att de anser att det är mot naturen, vilket jag tror bidrar till hatbrotten och diskrimineringen mot homosexuella. Ett annat exempel är en debatt för ett antal år sedan, där det påstods att våldtäkt skulle ha evolutionär grund. Det är nog uppenbart för de flesta att det inte spelar någon roll om det är en evolutionär anpassning eller inte, det är ändå moraliskt fel att våldta. På samma sätt är det för den moraliska bedömningen irrelevant huruvida människan är anpassad för köttätande eller inte.

Det skulle naturligtvis vara en annan sak om det var så att människan verkligen behöver äta kött för att klara sig, något som ofta påstås. Här blir debatten rent komisk. För hur tänker egentligen personer som hävdar att människan måste äta kött? Menar de att alla de människor som äter vegetariskt egentligen är döda, eller håller på att dö? Det kan säkert stämma att människan genom evolutionen har ätit en blandkost. Och många människor som äter kött har säkert bra anledningar till det. Men om det inte finns studier som påvisar ett direkt samband mellan vegetarisk mat och ohälsa eller för tidig död, som köttdebattörerna valt att inte nämna ännu, så tycker jag att det är dags att sluta påstå att det inte går att leva utan kött. Och framför allt är det dags att ta ansvar för sina handlingar, och inte skylla på evolutionen!

Läs alla inlägg i debatten:

Gunnar Höst (Vegetarian i fin form)

ARTIKELN HANDLAR OM