ÅSIKT

REPLIK: Struntar i samhällsbyggandet – vill kunna försörja min familj

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hans Karlsson, det är glädjande att höra av dig.

Det är alldeles korrekt uppfattat att min och många andras syn är, att ni politiker står utanför den krassa verkligheten. Det är egentligen inte så underligt då det alltid är mottagaren, som definierar vad som är bra eller bristande kvalitet. Ni kan aldrig säga att ni levererar kvalitet, det är jag som avgör det. Måhända har ni här inom regeringen ett pedagogiskt dilemma.

Jag vet att de flesta utför ett utmärkt arbete, såväl inom AF som inom regering och riksdag, men det är en viss skillnad mellan att göra saker rätt och att göra rätt saker.

Att arbetsförmedlingens rutiner ska vara likriktade inom landet, som så ofta är fallet inom offentlig förvaltning, är det samma som att säga att problemet är detsamma i Ystad som i Haparanda, i tätort som på landsbygd. Så är givetvis inte fallet. Min tro är att ni skulle vinna på att betrakta era respektive roller utifrån ett ”ut till in”-perspektiv och inte som i dag tvärtom. De enda tillfällen när ni ger sken av att lyssna på oss väljare är när det är valår.

Jag måste sen erkänna att jag inte riktigt förstod din koppling till att du arbetat 17 år som målare. Har du varit arbetslös någon gång? Var är dina referensramar i sakfrågan? Jag struntar högaktningsfullt i, att som du säger kunna bidra till samhällsbyggandet. Jag vill kunna bidra till att försörja mig själv och min familj. Längre än så sträcker sig inte min solidaritet.

Att plusjobben ska kunna leda till ett permanent jobb är inte samma sak som att så blir fallet. Inte den dag då statens bidrag försvinner.

Det är korrekt att antalet sysselsatta ökar. Men innan du så stolt informerar om detta borde du för din egen skull tagit reda på fakta, speciellt då debatten handlar om just arbetslöshet. ?

I SCB:s siffror framgår klart att antalet i arbete inte är detsamma som ett minskat antal arbetslösa, och varför.

Jag vill påstå att vi i dag har ett enormt ohälsotal i Sverige. Att vara arbetslös är inte bara att känna sig utanför. Det innebär sömnlöshet, plötsliga gråtattacker, bortskrämda vänner och bekanta. Det innebär även att många äter antidepressiva mediciner. En medicinering som kan påverka såväl sexualliv som tandstatus och ge viktökning. De flesta arbetslösa har även en familj.

Sammantaget innebär detta att minst 11 % av Sveriges befolkning mår mer eller mindre dåligt, då situationen så starkt påverkar även de kära och närstående. Det är nästan en miljon människor.

Tidigare inlägg i debatten:

Anders Wetterholm