ÅSIKT

OK att stjäla från gamla?

Hans Jonsson: Låt inte era åldringar ta med pengar och värdesaker till vårdhemmet

DEBATT

Vårdbiträde filmades när hon stal från blind 92-årig kvinna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Artikel i Aftonbladet 060126. En sorglig historia, detta är tydligen ett stort och växande problem, som borde tas tag i omgående och kraftfullt.

Vårdhemmet hade bra rutiner vid stölderna, som ändå kunde ske utan att någon skyldig kunde utpekas, skriver Hans Jonsson, vars mamma blev bestulen.

Min 85-åriga mor är en av dem som råkat ut för något liknande. Hon fick i somras, efter en tids sjukdom och lasarettsvistelse, plats på ett sjukhem i Halmstad. Hon uppmanades (skriftligen) att ha med 500 kronor för eventuella utgifter. Vid ankomsten dit, blev hon anvisad ett plåtskåp på väggen där pengar och värdesaker skulle förvaras. En 500-lapp lades in där. Personalen tog därefter hand om nyckeln.

När mor några veckor senare behövde sina pengar till en lasarettsresa, konstaterades det att pengarna var borta. Ingen åverkan hade gjorts på värdeskåpet, alltså var stölden utförd av någon med tillgång till nyckel. Vi fick också reda på att detta bara var en av flera uppdagade stölder på detta boende. (Hur stort är mörkertalet?)

Den underbara personalen var mycket illa berörd (utom möjligen den skyldige) över det hela. Enhetschefen förklarade att pengarna skulle sättas in på de drabbades konton inom ett par veckor, så fort polisanmälningarna var klara.

Vår polisanmälan avskrevs omgående, eftersom det inte fanns några rutiner så att en skyldig kunde utpekas. Det fanns för många som hade haft möjlighet att ”låna” nyckeln under tiden.

Tiden gick men inga pengar kom. Ett par dagar innan mor lämnade sjukhemmet fick hon av enhetschefen besked om att det inte blir några pengar. Hennes chef (boendechefen i kommunen) hade beslutat detta.

Alltså:

Mammas egendom tas omhand av vårdhemmets personal. På grund av bristfälliga rutiner stjäls den utan att någon skyldig kan utpekas. Skulle detta (=bristfälliga rutiner) på något sätt begränsa enhetens ansvar? Så är det mig veterligen inte någon annanstans, men det är kanske en kul affärsidé att jobba vidare på.

I svar på brev till boendechefen fick jag veta att:

Förvaltningen har en tydlig policy (som enhetschefen uppenbarligen inte kände till) att inte ta något ansvar för dylika händelser, såvida ingen i personalen döms för brottet. (Vilket ju i sin tur är en omöjlighet, eftersom polisen avskriver fallen omgående på grund av bristande rutiner och därmed bristande bevisning.)

Vårdhemmet hade bra rutiner vid stölderna, som ändå kunde ske utan att någon skyldig kunde utpekas.

Det är lite av Moment 22 över det hela, eller hur?

Mitt råd till personer, med anhöriga i samma situation som min mor, är:

Tag med minimalt med kontanter och värdesaker till vårdhemmet och lägg dem för allt i världen inte i värdeskåp som mer än en person kan öppna. Det underlättar bara för tjuven att veta exakt var värdesakerna finns. Med bemanning dygnet runt alla dagar är det alltid under en tidsperiod för många inblandade för att en skyldig ska kunna utpekas.

Kan man (=kommunen) verkligen genom en ”policy” frånsäga sig allt ansvar på detta vis? När man uppmanar vårdtagarna att ta med pengar, anvisar plats där de ska förvaras och tar hand om nyckeln? Har något liknande prövats rättsligt?

ARTIKELN HANDLAR OM