ÅSIKT

Gör gravida löneledande

Leif Börje Frid: Utan kvinnor som föder barn utarmas samhället

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ANDREAS LUNDBERG

Jämlikhet och jämställdhet är ord som ständigt sköljer över oss i massmedia, riksdagsdebatter, kommunfullmäktige, daghem, skolor och företag. Ja, kort sagt överallt. Vart har vi nått med denna ständigt pågående diskussion?

Så länge debatten fokuserar på att det kvinnliga ska ha lika rättigheter - vara jämställda - på den manliga marknadsplatsen, kommer vi inte längre än till lönerna och möjligen kvotering. Men vad säger att den manliga definitionen av arbete är den rätta? Inget, om vi ser vad som tillverkas: bomber, minor och krigsredskap i stort.

Vi måste gå bakom det kvinnliga och manliga och nå in till det honliga och hanliga. Med politiken, ekonomin och kulturen kan vi ändra på det kvinnliga och manliga men vi kan aldrig ändra på könsegenskaperna, det honliga och hanliga.

Att föda barn står över allting annat! Utan barn finns det ingen framtid. I dag får den forskare som uppfinner vapen som dödar tiotusentals människor väldigt hög lön. Medan kvinnor som föder barn, till mänsklighetens fromma och framtid, knappt får ihop till en dräglig pension.

Barnen är absolut viktigast i vårt samhälle och utan kvinnor som föder barn utarmas samhället.

När gravida och ammande blir löneledande anger vi med pengars hjälp vad som är viktigt och då brukar ju vi människor anpassa oss.

Förändringen kan börja med att alla som är gravida och ammar får lön motsvarande riksmedellönen, som 2004 var

23700 kronor och att även pensionspoängen baseras på denna, tills kvinnorna blir löneledande. Omställningen för de, män och kvinnor, som tjänar mer än riksmedellönen får väl ta ett par mandatperioder, kanske en generation. Det viktiga är att vi anger vägen. Inte ens en statsminister, kommunalråd i Vellinge eller chefen för Systembolaget är värda mer i lön än en kvinna som föder barn.

För att ekonomerna, och politikerna, ska hänga med i detta resonemang kan de bara tänka på att det behövs hundra kvinnor för att föda hundra barn. Men bara en man, i teorin. Enligt ekonomernas synsätt finns det alltså överskott av män, i förhållande till det teoretiska behovet och finns det för mycket i deras värld blir priserna lägre. I detta fall männens livslön.

Det finns också ett underskott av barnaföderskor i förhållande till hela befolkningen. Finns det för lite i ekonomernas värld går priserna upp. I detta fall kvinnornas livslön.

Vi män kan också komma i det högsta löneläget genom att vi erövrar vår del av barnens fostran och vardag.

Ett hem och en familj, och då menar jag inte enbart kärnfamiljen, det kan även vara daghem, behöver en man i lika hög grad som en kvinna. Och ingen mer än den andre.

Jag har mött åtskilliga män som gärna skulle varit hemma och tagit hand om både barn och hushållsarbete om det inneburit en rejäl lön och därtill hörande pensionspoäng. Barnen skulle på sikt bli naturligt jämlika om hälften var män som tog hand om dem.

Vi kan ge flickor bilar och pojkar dockor tills vi blir både rosa och blå men det har ingen betydelse så länge vi lönesätter en bombtillverkare högre än en barnaföderska.

Vi kan inte kan fostra pojkar att föda barn men de kan bli bra på att ta hand om dem. De flesta av dagens vuxna män har bara fått lära sig att ta hand om familjen utifrån, som familjeförsörjaren. Nu är det dags att vi män lär oss att sköta barn och familj inifrån.

De kvinnor som då får möjlighet att gå ut i yrkeslivet kommer ut fulla av självförtroende för att de fått rejält betalt för sitt arbete i hemmet med att föda barn.

De kommer att våga sätta tydligare prägel på vad som ska tillverkas. Vi kanske rent av slipper både bomber och minor som dödar barn?

När vi människor lär oss att uppskatta honligheten, och betalar därefter, får många barn till ensamstående mammor, och ibland pappor, det mycket bättre. Men tyvärr får bombtillverkarna lite mindre pengar, men å andra sidan kommer de att leva i en tryggare värld.

Leif Börje Frid (58 år Öraholma författare och frilansjournalist)