ÅSIKT

Hemlösa behöver inte ”mötesplatser”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi i föreningen Stockholms hemlösa trodde i vår enkelspårighet att det var slut på fantasin hos våra problemorienterade socialproffs att hitta fler sätt att skapa arbetstillfällen på våra "hemlösa". Vad vi bedrog oss. Nu har de kommit på att "hemlösa" måste ha en "neutral" plats i socialtjänstens regi, där "hemlösa" kan träffa sina barn och släktingar. Tro nu för guds skull inte att vi pratar om bostäder. Nej, detta är ännu en "mötesplats för hemlösa".

Vari ligger det neutrala för ett barn att möta sina föräldrar på en av socialtjänsten specialinrättad "mötesplats för hemlösa"?

Här nedan är några exempel på sådana som finns redan i Stockholm.

Enheten för hemlösa - socialförvaltning för hemlösa

Stiftelsen hotellhem - boende för hemlösa

Råcksta - lågtröskelboende för hemlösa

Bostället - stegboende för hemlösa

Hvb-hem - boende för hemlösa

Hotellverksamhet för hemlösa

Hållpunkt Maria - sjuk- och tandvård till hemlösa

Medborgarkontor - för hemlösa

Gamlebo - Äldreboende för hemlösa

Ersta Sjukvård - (hospice) för hemlösa

Dessutom avsätter socialtjänstförvaltningen medel till diverse frivilligorganisationer:

Convictus - mat till hemlösa

Stadsmissionen - mat till hemlösa

Ny Gemenskap - mat till hemlösa

Frälsningsarmén - mat till hemlösa

Diverse natthärbärgen - sovplatser för hemlösa

Samma socialtjänst som en gång berövade de nu aktuella barnen deras föräldrar och placerade dem på fosterhem under förevändning att "de ska få trygghet och kontinuitet" kliver nu åter in och lyfter ur barnen för att socialtjänsten ska få ännu en arbetsuppgift att lägga till ovannämnda.

Hur lång tid kommer det att ta innan socialtjänsten kommer på att en "hemlös" behöver ett hem?

Rolf Nilsson (ordförande föreningen Stockholms hemlösa)