ÅSIKT

REPLIK: Blinda barn blir inte analfabeter

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med anledning av en debattartikel införd den 27 februari 2006 önskar Specialpedagogiska institutet rätta till en del missvisande och felaktiga uppgifter. På något sätt har ett missförstånd uppstått. Barn får lära sig punktskrift och experthjälp finns kvar.

Vi har arbetslag runt om i landet som består av specialister inom olika områden. Tillsammans har arbetslaget en bred kompetens om olika funktionshinder men var och en är expert på sitt.

På synområdet har vi ett speciellt omfattande stöd. I våra fem regioner har vi specialpedagoger som har fördjupningsutbildning inom syn. Dessutom har vi ett Resurscenter syn i Stockholm och Örebro. På detta resurscenter arbetar ett stort antal personer som har både utbildning och erfarenhet av att ge stöd till elever med grav synskada med eller utan ytterligare funktionshinder.

I detta stöd ingår bland annat träning av elever, utredningar, föräldrautbildningar.

Institutet har experter som lär ut punktskrift, studieteknik med mera. Vi har förutom experterna på resurscentret och specialisterna ute i landet en läromedelsenhet som arbetar med läromedel för synskadade. De barn som behöver läromedel på punktskrift får sina böcker anpassade till detta.

Den speciella kompetens som det innebär att ge stöd till gravt synskadade barn måste staten ansvara för. Det gäller så få barn att kommunerna inte kan upprätthålla en egen kompetens. Institutets personal måste vara ute bland elever och lärare i skolan för en kontinuerlig och nära kontakt för att bibehålla sin kompetens.

Den förälder som har någon fråga i sammanhanget ber vi ta kontakt med institutets närmaste regionkontor eller direkt till undertecknad, så ska vi göra allt vi kan för att ge er stöd. Vi samarbetar också på ett positivt sätt med SRF:s föräldraråd. Ett samarbete som är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.

Tidigare inlägg i debatten:

Jan Rocksén (generaldirektör för Specialpedagogiska institutet)