ÅSIKT

Norsk lax – en giftig industri

Odd F Lindberg: Laxuppfödningen baseras på rovfiske, den förorenar fjordarna och levererar en giftig fisk

Foto: AP
Ätbar? ”Uppfödningsindustrins etik är förkastlig! Om vi bortser från den giftiga föroreningen av fjordarna växer industrilaxen upp under mycket betänkliga villkor”, skriver Odd F Lindberg.
DEBATT

Primärfödan för odlad norsk lax håller på att ta slut i världshaven.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den ovärderliga fiskoljan (Omega 3) som givit optimal tillväxt på laxprodukten har undan för undan blivit en eftertraktad vara på den internationella marknaden.

De livsviktiga fettsyrorna Omega 3 som baseras på ett cyniskt industrifiske finns i täten av oersättliga basfödor som är förbehållna de rika på bekostnad av den fattiga världens fiskresurser. En omläggning till vegetabilisk föda är oundgängligen nödvändig.

Den norska uppfödningsnäringen avlar upp sina "delikatesser" med föda som innehåller bland annat fiskolja och fiskproteiner som tas från naturligt levande fisk fångad i Atlanten och Stilla havet. Fiskoljan köps för hårdvaluta på den internationella marknaden. Efterfrågan på fiskfoder är större än tillgången. Kina ensamt använder mycket mer inom jordbruket och egen fiskuppfödning än fiskindustrin tillsammans. Som följd av lagligt och olagligt fiske av hotade arter riskerar flera fiskbestånd att kollapsa. En El Niño i Sydamerika kan minska råfisktillgången dramatiskt och då kommer utbudet på världsmarknaden att bryta samman. Under tiden ser sig uppfödningsnäringen om efter andra olje- och proteinkällor. Alternativet är vegetabilier som redan är en del av födan - bland annat används genmanipulerad majs och soja.

Uppfödningsindustrins etik är förkastlig! Om vi bortser från den giftiga föroreningen av fjordarna som följd av uppfödningen" där också vanlig fisk och livsviktiga djur- och växtplankton förses med jämna doser av hälsofarliga uppfödningsingredienser" växer industrilaxen upp under mycket betänkliga villkor.

Dessa är lika cyniskt styrda som de vid uppfödningen av broilers" gödkalvar och svin. Den deformerade och oätliga vildfisken som parasiterar på det extremt feta och giftiga fodret utanför odlingarna exporteras till Östeuropa som människoföda.

Norsk lax medicineras på samma sätt som vilket kreatur som helst. Det rör sig om antibiotika men också insektsgifterna Emamactin Bensoat och Praziquantel för att få bort löss och mask.

Dessa gifter kan metaboliseras (förvandlas) till parakloranilen i djur. Så även om fisken sätts i karantän (avgiftas) kommer den cancerogena metabolismen att bli kvar i kroppen. Dessutom genomgår slaktprodukten en kemisk impregnering med ett starkt cancerframkallande färgämne - nitrit. Dessutom färgas köttet med ett syntetiskt pigment - astaxanthin. Detta ämne är också cancerframkallande. Likväl exporteras lax innehållande värden långt över det tillåtna till bland annat Ostasien.

Samtidigt som den odlade fiskens basföda består av olja från fetthaltig vanlig fisk innehåller även den stora mängder av DDT" PCB" dioxin" flamskyddsmedel etc. Dessutom tillkommer tungmetaller som bly och kadmium. Även om en del fiskar lagrar gifterna i lever och njurar går likväl en del ut i musklerna (köttet).

Det norska Mattilsynet, motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket, avråder fertila och gravida kvinnor från att äta norsk lax mer än två gånger per vecka. Detta betyder att laxen, som har vandrat jorden runt under norsk flagg och som borgar för att vara sund och frisk, numera tillhör en kategori lite bättre än svensk strömming. WHO däremot sätter gränsen för gravidas intag av norsk lax vid en gång per vecka.

De norska tillsynsmyndigheternas tillkännagivande om att den norska laxen innehåller såväl bly som kadmium, men inte i så stora mängder som det har hävdats från bland annat rysk sida, är i sig betänkligt nog!

Förutom att norska laxprodukter är föremål för internationell uppmärksamhet både avseende giftinnehåll och dumpningspriser säljs de under falsk varubeteckning som exempelvis "Fångad (= slaktad!) i Nordatlanten".

Om norsk uppfödningsnäring, som i dag producerar ett vildlaxsubstitut, ska kunna fjärma sig från den okultur av manipulation och omoral gentemot folkhälsan som näringen nu lider av, och om den på lång sikt ska kunna överleva, måste den ändra riktning mot en uppfödarnäring som inte baseras på rovfiske. Detta måste bli ett internationellt krav. Tillsynsmyndigheterna som verkar leva i någon form av symbios med uppfödarnäringen och som försvarar den i allt måste också ändra kurs och ställa stränga krav på produkternas kvalitet.

Under den tid Ryssland upprätthåller importförbudet står USA och Europa fast vid sina krav på tullavgifter mot de norska dumpningpriserna.

Medan norska bönder surar och muttrar över den europeiska jordbrukspolitiken som hotar den norska marknaden har Norge gjort slag i saken och dragit EU inför WTO med anledning av strafftullarna.

Detta sker alltså i ljuset av att tusentals människor dör varje dag av olika sjukdomar" undernäring och svält i världen.

Var det någon som nämnde ordet "logik"?

Odd F Lindberg (författare och tidigare norsk sälfångstinspektör)