ÅSIKT

Pedofilen har högre moral än domarna

Dennis Töllborg: JK och domstolarna saknar respekt både för barn och för lagen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: BJÖRN ELGSTRAND
"JAG SKÄMS" Professor Dennis Töllborg kritiserar domstolarna och JK som inte anser att en fyraårig våldtagen flicka är berättigad skadestånd ”eftersom hon sov” under övergreppet. ”Jag skäms över domstolarnas domar och justitiekanslern”, skriver han. (Personerna på bilden har inget samband med detta våldtäktsmål.)

Högsta domstolen har kommit med två avgöranden om våldtäkt/sexuella övergrepp på minderåriga (barn under 15 år). Ingen av domarna behandlar det mest upprörande fallet, det där en fyraårig flicka våldtogs, men domstolen liksom justitiekanslern ansåg att hon inte var berättigad till skadestånd, ”eftersom hon sov” under övergreppet. I detta fall fick flickan ändå 25 000 kronor, men det var för att gärningsmannen hade ansett att hon åtminstone var berättigad till just detta belopp. En domstol får inte bevilja lägre skadestånd än vad som medgivits.

I detta fall – som alltså inte är något av de nu aktuella fallen – ser man tydligt hur skadat det svenska rättssystemet i grund och botten blivit de senaste tjugo åren: Pedofilen har högre moral än domarna och vår justitiekansler. Han har åtminstone uppfattningen av flickan skall ha skadestånd.

Men nu har alltså HD inte tagit upp detta fall, utan i stället två andra.

I det första fallet (B 3998-05) handlar det om en 25-årig man, tidigare ostraffad, som har samlag med en flicka som är 13 år och 10 månader. Med tre röster mot två anser majoriteten att han skall dömas till 6 månaders fängelse, och betala 25 000 kronor i skadestånd, trots att de tre är övertygade om att ”samlaget varit helt frivilligt och präglats av ömsesidighet”. Även flickan har, enligt den knappa majoriteten, förklarat detta, också i domstolarna, och de har båda även inför HD förklarat att de var och är kära i varandra.

Mot denna bakgrund döms han för sexuellt utnyttjande av barn, inte våldtäkt, men får ändå 6 månaders fängelse och skall betala 25 000 kronor i skadestånd. Det är en rätt tydlig dom: om man har samlag med någon som är under 15 år, och själv är betydligt äldre (låt oss säga över tjugoårsåldern) så spelar det ingen roll om båda är kära, och båda vill ha samlag, och det är hur fint och ömsesidigt som helst. Då får man fängelse, och blir skadeståndsskyldig!

Den starka minoriteten, två av de sammanlagt fem, delade inte majoritetens uppfattning om ömsesidigheten. Dessa två menar att flickan var berusad, och således var det ingen äkta frivillighet, oavsett vad hon säger nu. Alltså ville de att mannen skulle dömas för våldtäkt av barn och få två års fängelse.

Jag håller med både majoriteten och minoriteten. Det jag inte vet och således inte har någon uppfattning om, är om hon var berusad eller ej. Men om hon var berusad, då bör han få minst två års fängelse, var hon inte det, så är det ändå rimligt – med den lagstiftning vi har i dag – att han får sex månaders fängelse, och får betala skadestånd: vi vuxna skall inte ha samlag med barn under 15 år, hur mycket vi än älskar varandra.

I det andra fallet (B 4914) var det en 25-åring som hade samlag med en flicka som var 14 år och 10 månader. Om samlaget skett två månader senare hade det varit straffritt, eftersom det enligt Högsta domstolen inte förekommit något våld. Här var det oklart med bevisningen: flickan var inte säker på att mannen varken uppfattat att hon var under 15 år eller att hon inte ville ha samlag med honom. Majoriteten ansåg dock att han borde ha insett att hon var under 15 år, och dömde honom till ett års fängelse och 60 000 kronor i skadestånd. Något lurt är det med detta ärende: killen hade nämligen under ett års tid varit ihop med flickans mamma. Och flickan hade varit berusad. En domare ville att det skulle betraktas som våldtäkt av barn och döma ut två års fängelse.

Sammantaget – utan att värdera bevisningen – så är det svårt att rikta någon kritik mot HD i dessa två fall. De har dömt i enlighet med den lagstiftning Bodström frammanat, och det är tuffa tag.

Men det verkligt allvarliga fallet med den ”sovande 4-åringen” har HD ännu inte prövat och här finns det anledning att rikta upprörd kritik om det inte rättas. Varken riksdagen eller Bodström själv har ansett att om man sover när man blir våldtagen eller kränkt på annat sätt, så saknar man rätt till skadestånd. Här skäms jag över både domstolarnas domar och justitiekanslern. De saknar respekt för både värden, lagen och riksdagens beslut. Och för barn och andra som blir kränkta.

Jämför det med motsvarande beslut i Norge, där i höstas en kvinna i tjugofemårsåldern dömdes till fängelse och skadestånd för att hon haft oralsex med en man i samma ålder, när han sov.

Något är skadat hos svenskt rättsväsende. Själv tror jag den enskilt viktigaste orsaken till detta är det feodala utnämningssystem vi har.

Dennis Töllborg (52 år Västra Frölunda professor i rättsvetenskap förbundsstyrelseledamot Bris)