ÅSIKT

5 förlorade miljarder kan leda till 30 000 jobb

Kerstin Nyquist: Slopad förmögenhetsskatt blir med tiden lönande för Sverige

DEBATT

Vem vill gynna de rikaste svenskarna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Finansminister Pär Nuders argument mot ett slopande av förmögenhetsskatten är att detta skulle leda till att 5 miljarder kronor kom de allra rikaste svenskarna till del.

Kerstin Nyquist 57 år Sigtuna skattejurist

Ja, om motivet för ett slopande av förmögenhetsskatten skulle vara det kan man kanske förstå finansministerns resonemang, men det är av andra orsaker som skatten bör slopas.

Det är inte bara Svenskt Näringsliv som anser att förmögenhetsskatten ska slopas.

Bland andra LO:s tidigare chefekonom P-O Edin, Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand och till och med finansministerns egna partikamrater i Broderskapsrörelsen har ju framfört att de anser att förmögenhetsskatten bör slopas. Detta lär väl ändå vara personer som även finansministern inser inte drivs av en önskan att gynna de rikaste av svenskar!

Broderskapsrörelsen anser att ett problem med förmögenhetsskatten är att den i liten grad berör dem som är mycket rika.

Ägare till stora förmögenheter har i regel funnit lösningar att placera familjens förmögenhet på sätt som gör att man undgår skatt. Den som använder sina pengar för att placera i skogsmark gör det skattefritt.

Så märkligt slår skatten att har du aktier i Nasdaq-noterade Microsoft är det skattefritt medan aktier i A-listenoterade Volvo blir beskattade.

Man kan fråga sig var logiken finns.

Det allvarligaste problemet med förmögenhetsskatten anser Broderskapsrörelsen ändå vara att skatten driver kapitalet ut ur landet. Man anser att de 5 miljarder som ett slopande kostar snart skulle hämtas hem genom ökade skatteintäkter och kapitalet skulle bli kvar i landet och göra nytta här.

Detta är helt rätt! De svenska hushållens odeklarerade tillgångar överstiger nu 800 miljarder kronor. Lägg till detta att det enbart bland de tio rikaste svenskarna finns förmögenheter motsvarande över 500 miljarder kronor hos personer som lämnat Sverige. Allt som allt uppgår kapitalflykten till över 1 000 miljarder kronor.

Även om bara en liten del återvände till Sverige skulle det skapa förutsättningar för tusentals nya jobb. Om man gör en försiktig kalkyl med att 50 miljarder kronor återvänder till Sverige – eller ett stoppat utflöde – så skulle detta skapa förutsättningar för 25 000– 30 000 nya jobb!

Därför – problemet med att slopa förmögenhetsskatten är inte att det gynnar de rika. Problemet är att Sverige i en global värld läcker som ett såll medan regeringen blundar för verkligheten. En verklighet som nu annars tycks stå klar för alltfler upplysta medborgare.

Kerstin Nyquist

ARTIKELN HANDLAR OM