ÅSIKT

REPLIK: Vi har skärpt kraven för att få adoptera

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Internationella adoptioner har debatterats de senaste veckorna. Orsaken är de tragiska omständigheterna kring Freddie vars föräldrar anklagas för att ha vanvårdat pojken till döds. I denna debatt är det viktigt att hålla i minnet att adoption är ett vedertaget sätt att bilda familj och att föräldrar till adopterade barn inte på något sätt har sämre förmåga att vara föräldrar än föräldrar till biologiska barn.

Redan 2005 infördes en rad skärpningar för att ytterligare värna om barnet i samband med en adoption. Kraven på adoptionsorganisationerna har skärpts, föräldrarna har fått bättre möjligheter att förstå vad en adoption innebär och kommunernas ansvar har blivit tydligare.

En grundtanke i både FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 och Haag-konventionen från 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är att ett barn ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”. Den statliga Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) har i uppdrag att bevaka att Haagkonventionen efterföljs både i de länder som vi adopterar ifrån och här i Sverige

Sedan 2005 är det obligatoriskt med föräldrautbildning för alla som vill adoptera. Syftet är att alla ska få kunskap om adopterade barn och deras behov. Socialtjänstlagen har också förtydligats.

Från den 1 januari 2006 har Socialstyrelsen huvudansvaret för att, i samråd med MIA, utarbeta den information som kommunerna behöver för att den hemutredning som varje sökande måste genomgå och ett övergripande ansvar för tillsynen av landets socialtjänst. Länsstyrelserna utövar den direkta tillsynen över hur socialtjänsten fungerar och kan göra oanmälda inspektioner, sammanställningar av läget och ta initiativ till särskilda tillsynsärenden.

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har fått i uppdrag att ställa samman kunskap om internationella adoptioner. Sådana uppföljningar ska kunna genomföras med jämna mellanrum så att man kan följa utvecklingen på sikt.

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för uppföljning och kontroll i enskilda ärenden. Förutom socialtjänsten har hälso- och sjukvården, förskolan och skolan ett viktigt ansvar.

Med de förändringar som genomförts har vi velat uppnå en adoptionsprocess av hög kvalitet som kan bidra till en trygg uppväxt för barnen. Vi kommer att följa utvecklingen noga.

Tidigare inlägg i debatten:

Berit Andnor (s socialminister), Morgan Johansson (s folkhälso- och socialtjänstminister)