ÅSIKT

REPLIK: Vi tänker fortsätta kämpa mot brott

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiet arbetar för ett tryggare Sverige. En del i detta arbete handlar om att förstärka polisens verktygslåda i kampen mot den grova brottsligheten. Detta arbete tar Nils Lundgren (jl) avstånd ifrån (AB 16/3). Det är ett tydligt besked till medborgarna.

En politisk företrädare som vill ta ansvar för rättstryggheten i Sverige måste adressera den verklighet som finns. En verklighet där våld, hot och integritetskränkningar blivit allt grövre. Den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som Lundgren hänvisar till innehåller en förpliktelse att staterna vidtar åtgärder för att skydda medborgarna. Som liberal är min utgångspunkt att en rättsstat vid lagstiftning alltid ska balansera målkonflikten mellan personlig integritet och effektiva verktyg i brottsbekämpningen på ett noggrant sätt. Starka rättsäkerhetsgarantier finns därför med i det aktuella lagförslaget.

Vi tänker inte lämna walkover i kampen mot den grova brottsligheten. Vi tar ansvar för vårt land och ytterst för våra medborgares säkerhet. Det vore bra om fler var beredda att göra detsamma.

Tidigare inlägg i debatten:

Johan Pehrson (fp Ordförande i justitieutskottet), Torkild Strandberg (fp Ledamot av justitieutskottet)