ÅSIKT

Våga spruta mindre gift på maten

Bonden Anders Munters fick leukemi – nu varnar han för kemikalierna i jordbruket

DEBATT

Det är fredag den 28 maj för snart två år sedan, klockan är strax före klockan fem. Jag sitter i dagrummet på avd. 45 på Falu lasarett och äter middag, ris och kyckling som smakar förträffligt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: henrik hansson
blev svårt sjuk Lantbrukaren Anders Munters misstänker att han fått blodcancer av kemiska bekämpningsmedel. ”Kemikalietrycket i samhället måste minska om våra framtida generationer ska få en chans till ett bra liv”, skriver han.

Jag har varit där sedan föregående dag på koll för en bihåleinflammation. Min husläkare från vår vårdcentral har remitterat mig till lasarettet och även insisterat på att få några blodprov tagna.

Själv tycker jag att det nästan känns lite genant att ta upp en av de dyra vårdplatserna, jag känner mig inte speciellt sjuk.

Två mycket trevliga läkare kommer och vill tala med mig och vi går in på sal två som har varit mitt rum sedan föregående dag.

Inne salen redovisar en av läkarna resultatet ett blodprov taget tidigare på dagen. Det förhöjda antalet av vita blodkroppar som jag har i mitt blod visar sig vara: kronisk lymfatisk leukemi.

Det är enligt läkarna en stillsam form av leukemi.

Det är klart att det är många tankar som far genom ens huvud när man får ett sådant besked.

Den stora frågan för mig och förmodligen för alla andra som ställts inför samma situation är naturligtvis varför det händer och varför just jag drabbas? Svaret är att egentligen finns det ingen som vet.

Vi har aldrig haft ett så stort flöde av kroppsfrämmande ämnen i omlopp i samhället som i dag.

De finns överallt, i den luft vi andas in, i kläder, färger, barns blöjor, som tillsatser i mat, byggmaterial, listan skulle kunna göras mycket längre.

I egenskap av lantbrukare har jag under många år, från tidigt 60-tal, använt mig av de produktionsmetoder som forskare och rådgivare rekommenderat. Jag har litat på att det sätt de lärt oss lantbrukare att producera billiga livsmedel skulle vara riktigt. Jag vet hur stora förhoppningarna var bland flertalet i jordbruksnäringen när kemikalierna började användas på 50-talet. Vi har själva använt, kemiska bekämpningsmedel på vår gård tills för några år sedan. I dag bekämpar vi ogräs på samma sätt som min farfar gjorde genom att ogräsharva.

När kemiindustrin och näringen började kalla de giftiga kemiska bekämpningsmedlen för växtskyddsmedel i stället tyckte jag att måttet var rågat. Vi hade då dessförinnan diskuterat att halvera kemikalieanvändningen i jordbruket.

Jag vet att det inom fler näringar än lantbruket används flera tvivelaktiga produktionsmetoder där både arbetstagare och i slutänden konsumenter utsätts för hälsorisker.

Att bevisa att jag skulle fått leukemi av bekämpningsmedel går kanske inte men det går heller inte att bevisa motsatsen.

Det är inte bara jag som känner oro för vad vi lantbrukare sprutar över vår blivande föda. Många konsumenter frågar sig också oroligt vad vi gör och det skadar på sikt förtroendet för svenskt lantbruk.

Våga pröva att ogräsharva så slipper vi hela sommaren se spåren efter giftspridningen vars effekter på både brukare och konsumenter är svåra att förutse. En uppmaning som jag vill ge till mina bondekollegor! Några enstaka ogräs i en spannmålsåker är ett bevis på att brukaren har ett långsiktigt perspektiv med sin livsmedelsproduktion.

Kunde vi i lantbruket upphöra eller minimera kemikalieanvändningen skulle vi alla fall bidraga till en bättre miljö för alla.

Det cirkulerar 30 000–50 000 kemikalier inom EU-marknaden i dag, många helt okontrollerade.

Kemikalietrycket i samhället måste minska om våra framtida generationer ska få en chans till ett bra liv.

Fråga din politiker hur hon/han tänker agera för att vi ska kunna komma framåt mot ett tryggt framtidssamhälle.

Vi har bara den natur som just nu visar sig från sin mest aktiva och livfulla sida. Låt oss alla vårda den så att våra barn och barnbarn kan få en bra tillvaro på Moder Jord och kunna få dricka sig otörstiga ur ett porlande rent vattendrag.

Tillväxt är inte bara pengar.

Anders Munters (65 år lantbrukare ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna)