ÅSIKT

REPLIK: Vi betalar inte en krona för mycket

Jacob Wallenberg: En marknadsmässig lön för företagsledare är i alla aktieägarnas största intresse

Foto: Foto: SCANPIX
ger svar på tal Jacob Wallenberg försvarar Investors lönepolitik med en prestationsberoende lönesättning. Wallenberg föredrar ett system där inte hela företagsledarens lön är garanterad på förhand.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Illustration: PAUL WALLANDER
Jacob Wallenbergs diagram visar att en prestationsbaserad lön är exakt lika stor som en fast lön.

På måndagens debattsida i Aftonbladet skriver jur kand Lars Hässler om ersättningar till företagsledare. Artikeln innehåller en rad svepande omdömen, motstridande påståenden och missuppfattningar som det inte finns utrymme att kommentera i enskildhet.

Däremot vill jag gärna redovisa min uppfattning i den sakfråga som berörs: ersättningarna till företagsledare.

Vid Investors årsstämma såväl som i programmet Uppdrag granskning för några veckor sedan beskrev jag hur Investors styrelse ser på grundläggande principfrågor när det gäller ersättning till företagsledare.

Utgångspunkten är Investors övergripande uppgift, som är att skapa värde för sina aktieägare genom att bygga företag.

För att våra innehav ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt måste vi attrahera rätt personer på alla befattningar.

Det innebär i sin tur att vi måste kunna betala marknadsmässiga, och när det behövs, höga ersättningar.

Vi har inget intresse av att betala en krona för mycket. Men vi har å andra sidan inte råd att anställa fel person.

Det finns framgångsrika företag som väljer att ersätta ledande befattningshavare med endast fast lön. Det är ett alternativ. Vi har valt ett annat. Den totala lönen är lika stor, men vi väljer att dela upp den i tre delar. (Se illustration.)

För det första en fast del. För det andra en rörlig del, med tydliga mätbara mål för den enskilde befattningshavaren. Den rörliga delen är inget som kommer "extra". Det är en del av den totala lönen som betalas ut baserad på hur uppsatta mål nås.

I den totala lönen ingår också en långsiktig aktierelaterad del som knyter an till aktieägarnas intresse av företagets långsiktiga värdeutveckling.

Två av de tre lönedelarna är prestationsberoende.

Dessa är de principer som låg till grund för det ersättningssystem för Investor som enhälligt antogs av årsstämman.

Att attrahera och stimulera medarbetare till långsiktigt engagemang är naturligtvis inte bara en fråga om ekonomisk ersättning.

Men lika självfallet är att vi inte får bortse från den ekonomiska ersättningens betydelse.

Ersättningsfrågor och incitamentsprogram är ingen exakt vetenskap. Varje företag har egna erfarenheter och egna traditioner och väljer sin modell. För min del föredrar jag ett system där inte hela företagsledarens lön är garanterad på förhand utan där en del inte utgår såvida inte vissa uppsatta mål nåtts.

Tidigare inlägg i debatten:

Jacob Wallenberg (50 år Styrelseordförande Investor Danderyd)