ÅSIKT

Men Maud - vad är det du säger?

Andreas Sjögren: Ungdomar görs rättslösa med ditt förslag om uppsägning utan motivering

DEBATT

Här kommer du, Maud Olofsson, och ditt centerparti med ett förslag som helt skulle rasera alla möjligheter för den som är ny på arbetsmarknaden att få ett heltidsarbete.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: INGRID PLYHM
ANSTÄLLNINGSOTRYGGHET FÖR UNGA Centerns partiledare Maud Olofsson har föreslagit ett särskilt ungdomsavtal för nyanställning av unga upp till 26 år. Arbetsgivarna ska ges möjlighet att säga upp ungdomarna med omedelbar verkan under två år.

Du säger att ett ungdomsavtal skulle göra det lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomsavtalet är ett frivilligt avtal för både unga och arbetsgivare, kan man läsa på er hemsida.

Vi ungdomar i Handels ser i dag i vårt fackliga arbete hur unga utnyttjas som en billig arbetskraftsreserv, som hela tiden står standby för att när som helst ringas in till jobb av arbetsgivare som upptäckt att de behöver folk. En form av husarrest som enligt vår mening är helt oacceptabel. Att det förekommer år 2006 känns overkligt.

Vi unga har väldigt små möjligheter, ofta inga alls, att planera våra liv. Vi kan inte ens hälsa på någon utanför vårt eget samhälle. För tänk om man blir uppringd när man ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Centern vill ge alla som är unga upp till 26 rätten att kunna ta ett jobb i upp till två år med något sämre anställningstrygghet, läser vi vidare i din text. Vi kan ju inte annat än hålla med om att en "anställningstrygghet" där möjligheten ges arbetsgivaren att säga upp oss utan motivering är "något sämre" än i den vi har i dag - det är ju för tusan ingen trygghet alls, Maud!

Att den ena dagen ha ett arbete och den andra riskera att bli uppsagd utan motivering, kan få även den modigaste och mest entusiastiske arbetaren att av rädsla gå med på vilka övriga villkor som helst för att få behålla sitt arbete. Tänk dig in i den situationen själv, Maud.

Centern vet att det finns gott om arbetsgivare som "skulle vilja anställa ungdomar, bara risken inte var så stor", läser vi vidare. Det du skulle upplysa arbetsgivarna om är att de i dag kan anställa någon på prov under sex månader och med två veckors varsel säga upp denna person. Om det fortfarande efter sex månader för dessa arbetsgivare - som du säger att det finns gott om - inte framkommit om den anställde klarar sitt arbete eller inte, finns problemet inte hos den anställde - det är frånvaron av en seriös arbetsgivare som är problemet.

Vår uppmaning till dig, Maud, är att komma med ett förslag som gör att vi kommer till rätta med den husarrest som många unga lever i i dag. Att de slipper vara den marknadsanpassade arbetstidens slavar och buffert.

Det vi i Sverige i dag behöver är fler arbeten och inte fler anställningsformer. Ett Sverige som står upp för dem som sliter dagarna i ända för att få samhället att gå runt och verkligen står på deras sida och ger dem möjligheten att förverkliga sina drömmar - det är vad som behövs. Men detta åstadkommer du inte genom att göra dem rättslösa. Att hungriga lejon jagar bäst berättade ekonomiprofessor Marian Radetski för oss under sent 90-tal. Det är lika fel nu som det var då, Maud. En otrygg befolkning tenderar att ge utlopp för sina känslor på olika sätt. Att du lyckats undgå att ta intryck av utvecklingen i Frankrike efter att förslaget lades där är häpnadsväckande.

Det finns för oss ingen som helst anledning att gå med på det förslag som du lägger. Vi är inom Handelsanställdas förbund 172 000 medlemmar och av dessa är 49 000 arbetare under 30 år. Vi skulle alla drabbas av ditt förslag genom sänkta löner och försämrade villkor i och med att konkurrensen om de få arbeten som finns skulle öka med kniven på strupen.

Ett råd till dig Maud: Kolla upp lite mer innan du lägger Svenskt Näringslivs förslag som ditt eget.

Och till sist en fråga: Vad tycker ditt ungdomsförbund om detta förslag?

Andreas Sjögren (28 år handelsanställd Umeå För centrala ungdomskommittén i Handelsanställdas förbund)

ARTIKELN HANDLAR OM