ÅSIKT

Skicka inga sopmejl till mig

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet har startat ett sopuppror. Det är ett lovvärt initiativ - alla vill vi ha rent och snyggt runt omkring oss. Ingen önskar sopberg runt sina lokala insamlingsstationer. För att komma tillrätta med problemet måste man dock ha klart för sig hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar. Det har inte Aftonbladet.

Som en del i upproret uppmanas läsarna att skicka e-post till mig för att jag, som ordförande i Svenska Kommunförbundet, ska se till att:

1) sophanteringen blir begriplig, så att alla vet var och hur de ska slänga sina sopor

2) det blir rent och snyggt runt sopstationerna.

Låt mig bemöta detta med fakta. Sophanteringen är en lokal angelägenhet, som varje enskild kommun ansvarar för. Förutsättningarna ser väldigt olika ut, och det är omöjligt för Sveriges Kommuner och Landsting att på övergripande nivå bestämma hur avfallet ska hanteras. Om man har synpunkter på detta, måste man höra av sig till sin kommun.

När det gäller insamlingsstationerna, drivs dessa av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, vars ägare enligt lagen om producentansvar är skyldiga att ta hand om det avfall man själv producerar. Detta regelverk slås fast i såväl EU-direktiv som nationell lagstiftning.

FTI är alltså ansvariga för de förpackningar och det tidningspapper som lämnas i återvinningsstationerna - även när dessa inte är tömda. Ansvaret att tömma tillräckligt ofta för att återvinningen ska fungera är givetvis en del av producentansvaret.

Övrigt avfall som hamnar på återvinningsstationerna utan att höra dit, är ett gemensamt ansvar, precis som de förpackningar och tidningar som slängs på gatan där kommunerna har ett renhållningsansvar.

Det är inte lätt att dra tydliga gränser för ansvarsfördelningen när det gäller avfall och sopsortering.

Därför löses detta problem på bästa sätt genom en dialog mellan de olika aktörerna på lokal nivå. Det är på den nivån debatten och dialogen ska föras.

Läs alla artiklarna i Sopupproret

Ilmar Reepalu (Ordförande Svenska Kommunförbundet)