ÅSIKT

Medias bild av USA är inte realistisk

Nima Sanandaji: Journalister överdriver olikheterna mellan det svenska och amerikanska systemet

DEBATT

I svensk politik finns en osund fixering vid USA. Bland såväl högern som vänstern finns en överdriven och orealistisk bild av det amerikanska samhället. Medan vänstern utmålar USA som ett osympatiskt samhälle som endast gynnar de rika ser högern en liberal utopi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: AP
Himmel eller helvete I svensk politik utmålas USA antingen som en liberal utopi eller ett osympatiskt samhälle, men i själva verket skiljer sig USA:s samhällssystem inte särskilt mycket från det svenska, skriver Nima Sanandaji.

Som en konsekvens av detta läggs oproportionerligt mycket fokus på landet i svensk samhällsdebatt. Politiken i Sverige skulle må bättre av en nyanserad och mer verklighetsförankrad bild av USA. Då skulle den politiska dialogen istället kunna fokusera på debatten kring Sveriges och Europas framtid.

USA spelar en viktig roll for engagemanget hos den nya generationen av politiskt involverade i Sverige. Terrorattacken den elfte september och de påföljande krigen mot talibanerna och Saddamregimen ledde till något som påminner om 68-rörelsen.

Många människor drogs med i fredsrörelser och fortsatte därefter sitt engagemang i politiska rörelser på vänsterkanten. Även inom högern trappades engagemanget upp.

Flertalet av de första politiska bloggarna i Sverige skrevs från högersynpunkt och kritiserade vad som uppfattades som vänstervridna och anti-amerikanska medier.

En uppenbar polarisering har skett. Det har tidigare varit tydligt för många inom center-vänstern att mycket av det som debattörer som Michael Moore och Noam Chomsky framför åtminstone delvis baseras på konspirationsteorier och förvanskningar av verkligheten. På senare år har den negativa bilden av USA och George Bush dock vuxit sig så starkt att även tvivelaktiga kritiker fått genomslag.

På samma sätt betraktar högern USA som en liberal högborg. Trots att landet förvisso har bättre förutsättningar för företagande, lägre skatter och en högre levnadsstandard stämmer inte denna bild.

USA är liksom Sverige en välfärdsstat. Ungefär 45 procent av sjukvården i USA är offentligt finansierad med gratis sjukvård för fattiga, äldre samt handikappade. Det är endast drygt 10 procent av sjukhusen i landet som är vinstdrivna, medan 70 procent är drivna av icke-vinstdrivande stiftelser och resten offentligt. Även om bidragssystemen i landet inte är lika generösa som i Sverige finns det i USA socialbidrag, sjukersättning, offentlig utbildning, A-kassa och statliga pensioner.

Medierna har spelat en avgörande roll när det kommer till att den amerikabild som finns inom politiken. Anti-amerikanism hos medierna diskuteras ofta, men problemet tycks lika mycket vara att journalister ser nyhetsvärde i att överdriva det som är olikt i USA.

De skillnader som finns mellan det svenska och det amerikanska systemet handlar om grad snarare än art. På många sätt är den svenska ekonomin mer liberal än den amerikanska, som exempelvis när det kommer till frihandel och skolpeng. En variant av den svenska pensionsreformen som tillåter privata konton i aktier ansågs för radikal i USA och stoppades.

Problemen med höga skatter och offentligt slöseri är uppenbara även på andra sidan Atlanten. Den federala staten i USA spenderar årligen nästan 22?000 dollar (motsvarande 170?000 svenska kronor) per hushåll. Ovanpå detta har varje enskild delstat egna skatter och offentliga program.

Det finns mycket gott som vi kan lära oss av det amerikanska samhället. Även en del dåligt. Men det är viktigt att skapa förståelse i Sverige för att det amerikanska samhällssystemet inte är nämnvärt mer olikt det svenska än till exempel det i Irland.

Det finns ingen rimlig anledning till att samhällsdebatten i Sverige ska ha ett så stort fokus på USA medan vi endast i undantagsfall berör politiken i de stora europeiska länderna som Italien, Tyskland och Frankrike. En konstruktiv samhällsdebatt borde fokusera mer på verkligheten än ideologiska konstruktioner om det amerikanska systemet.

Nima Sanandaji (24 år Göteborg doktorerar i Cambridge VD för tankesmedjan Captus)