ÅSIKT

Puritanismen löper amok

Ulf Wideström: Jämos hantering av sexfrågor är alltigenom inkompetent

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: MALIN ARNESSON
kritiserad Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström kallas för inkompetent av sexologen Ulf Wideström. Anledningen är den enligt Wideström ökade puritanismen som genomsyrar Jämos arbete.

Förr var det reaktionära krafter av traditionellt snitt som på könsfronten stod för upprätthållandet av det bestående. I dag är det främst enskilda människor och grupperingar vilka kallar sig "feminister" som uppbär den funktionen. Tillsammans med för ändamålet inrättade statliga organ.

Jämo inkarnerar dessa tre aspekter. Vilket visar sig i att Claes Borgström som statstjänsteman, propagandist och privatperson illustrerar hur omöjligt det är för en puritan att befatta sig med sex. Han är minst av allt ensam om den svårigheten. Han tillhör en rörelse i tiden med samma handikapp. Hans senaste manöver, vilken av de flesta kommentatorer beskrivits som ett "stolpskott", ger anledning att vidga resonemangen.

I syfte att åstadkomma detta ska jag ge ett par exempel. Förra våren uppmärksammades en organisation vars sexualpolitiska hållning och ambition är gediget puritansk: ROKS. Härifrån har det drivits puritanska kampanjer som fått starkt gehör i ett flertal svenska kommuner. Kampanjerna riktar sig mot porr i allmänhet och har resulterat i att kommunala församlingar utfärdat en bannbulla och beslutat att inga kommunala aktiviteter ska förläggas till hotell där det ingår porr i det tv-utbud den enskilde hotellgästen (för egen kostnad) kan avnjuta på sin fritid.

Ett annat exempel på puritanismens härjningar är ett regeringsinitiativ för att bekämpa "sexualiseringen av det offentliga rummet". Här spenderas två och en halv miljon som stöd till olika grupper med puritanska strävanden. Mona Sahlin och Jens Orback vill på så vis bereda mark för rättsliga ingripanden mot dem som inte delar deras synsätt.

Sedan några år har universitetsvärlden försetts med ett sexualpolitiskt organ av dystert slag. Det heter Nationella sekretariatet för genusforskning. Denna instans är något så förskräckligt som en ideologibaserad forskningsreglerare. Den fungerar dessutom som ett verktyg för den statliga puritanismens framstötar.

Trots att den vetenskapliga världen borde lärt sig något om vådan av att låta vetenskap blandas med ideologi, så som skett inom exempelvis den "marxistiska vetenskapen" och den "psykoanalytiska vetenskapen", trampas det på i de ullstrumpor som stickats av Mona Sahlin. Så snart en verksamhet fått genusstämpel har den blivit oantastlig. Att den vanligen går puritanismens ärenden blir på så vis väl kamouflerat.

Riktig illa blir det då, som den gång förra sommaren, då ett gäng poliser stövlade in i en sexsammankomst som ett tillrest norskt par arrangerat på ett hotell i Mölndal. Det som är mest förfärande i den historien är att den initierades av länspolisens traffickinggrupp. Något som ser ut vara ett symptom på att personalen där har föga aning om vad trafficking är. Det är tydligt att de har problem att finna meningsfulla arbetsuppgifter samt är illa lämpade att fullgöra sitt angelägna uppdrag: att uppspåra och beivra det som Claes Borgström så riktigt benämner slavhandel.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta CB:s uppsåt; han är givetvis ute efter att motverka sexslaveriets utbredning. Men hans hantering av sexfrågor är så alltigenom inkompetent att han har skäl att fråga sig om han bör vara kvar på sin post.

För den som i likhet med mig ser jämställdhetsarbete och strävande mot fortsatt sexuell frigörelse som två sidor av ett och detsamma - en kamp mot manssamhället och ett förmänskligande av de rådande eländiga könsrelationerna - är puritanismen i alla dess former av ondo.

Som vänsterman är jag bekymrad över att puritanismen i dag har ett lika starkt fäste inom vänsterorganisationer som den alltid haft på högerkanten.

Ulf Wideström (62 år Sexolog Göteborg)