ÅSIKT

REPLIK: USA är absolut ingen välfärdsstat

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Aftonbladet Debatt den 9 april skriver Nima Sanandaji om mediernas onyanserade bild av det amerikanska systemet. Då jag är född och uppvuxen i USA kan jag se att han har en del poänger. Det är, precis som han skriver, sällan som något är svart eller vitt. Samtidigt håller jag inte med Sanandaji när han hävdar att USA är en välfärdsstat.

Under Clintons presidenttid minskade klassklyftorna i USA, men sedan Bush tog över rodret har trenden varit den motsatta. Enligt en årsrapport från FN:s utvecklingsorgan (UNDP) från 2005 ligger barnadödligheten i USA på ungefär samma nivå som Malaysias och klassklyftorna i landet är ungefär lika stora som Vietnams, Thailands och Egyptens. Dessutom är uppemot en miljon människor i landet hemlösa.

En av de främsta byggstenarna i en välfärdsstat är en allmän sjukförsäkring, något som USA saknar. Över 15 procent av den amerikanska befolkningen är helt utan sjukförsäkring och det blir allt mindre vanligt att man sjukförsäkras via sin arbetsgivare. Gratiskliniker har oftast mycket knappa resurser och de privata vinstdrivande sjukhusen, som är tillgängliga enbart för de välbärgade, har de bästa läkarna och den modernaste tekniken.

I USA spelar storleken på ens plånbok roll för hur bra vård man får. Nästan hälften av de som saknar sjukförsäkring säger sig sakna regelbunden tillgång till sjukvård när de blir sjuka. USA lägger ner betydligt mer resurser på privatvården, än på den offentliga vården. I Sverige gäller, lyckligtvis, det motsatta förhållandet.

Att det amerikanska systemet diskuteras mycket är inte så konstigt, då det är världens enda kvarvarande supermakt. Jag ser enorma problem med den amerikanska politiken. USA är ett land med stora klassklyftor, med en miljöpolitik som förstör levnadsförutsättningar för framtida generationer och en utrikespolitik som bidrar till ökade globala klyftor. Det är självklart viktigt att vi får en mer nyanserad bild av USA, men samtidigt får vi inte glömma att fördomarna mot USA har en stark grund.

Tidigare inlägg i debatten:

Alexander Chamberland (Språkrör Grön Ungdom 19 år född och uppvuxen i San Francisco i USA)