ÅSIKT

Replik: Vi jagar inte de arbetslösa

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svar på debattartikel den 6 april 2006 av Eva Hillén Ahlström.

Nej, varken arbetsförmedlingen eller försäkringskassan jagar arbetslösa eller sjukskrivna. Tvärtom är vår uppgift att stödja och hjälpa människor som är arbetslösa eller sjukskrivna att komma tillbaka i arbete.

Våra myndigheter står för en stor del av det ekonomiska trygghetsnätet i vårt samhälle. Det är bra. Möjligheten till arbete eller utbildning går före kontant ersättning. Därför prövar vi alltid dessa möjligheter först.

Vi förstår att den enskilde ibland kan ifrågasätta våra bedömningar, men vår uppgift är att fatta beslut som inte går emot våra regelverk. Som en säkerhetsventil finns alltid möjligheten att överklaga.

Ingen är hjälpt av att gå en längre tid med sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Vi måste se till den enskildes förmåga och inte till oförmågan. Till arbete och inte till passivitet.

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan har därför inlett ett samarbete för att samverka i arbetet med rehabilitering av sjukskrivna arbetslösa människor. Målet är att hjälpa dem som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen, men behöver träning och stöd för att de ska kunna komma tillbaka till arbetslivet eller börja en utbildning. Samarbetet har hittills gett ett mycket bra resultat och många har med hjälp av detta stöd kunnat återgå till arbete.

Eva Plogeus (chef för avdelningen för arbetsförmedlingsfrågor AMS),Stig Orustfjord (chef för försäkringsdivisionen Försäkringskassan)

ARTIKELN HANDLAR OM