ÅSIKT

Replik: Dags att avmystifiera genmodifierade grödor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Debatt 12/4 motsätter sig Lennart Daléus och Kathleen McCaughley, Greenpeace, användandet av genmodifierad soja som djurfoder. Det hade varit intressant att få se ett enda vetenskapligt argument för denna ståndpunkt, för något sådant framförs inte. Soja saknar vilda släktingar i större delen av världen, inklusive Europa och USA, och är huvudsakligen självbefruktande. Därför kan den normalt inte korsa sig med växter i naturen.

Daléus och McCaughley hävdar att genmodifierad soja är skadligt för miljön, ett påstående som står på mycket tveksam grund och som inte underbyggs i artikeln. Att skog huggs ner för produktion av soja är helt sant, men det spelar i detta avseende förstås ingen roll huruvida det är genmodifierade eller icke genmodifierade grödor som används.

Vidare drivs tesen att det är osäkert vilka hälsoeffekter genmodifierad soja har och artikelförfattarna antyder att det kan vara farligt. Det kan förstås vara sunt att förhålla sig försiktigt till nya produkter, men verkligheten har nu sprungit ifrån Greenpeace och andra motståndare till genmodifierade grödor. Dessa produkter har under årtionden konsumerats av hundratals miljoner människor och produkterna har många gånger granskats rigoröst av forskare. Och som Daléus och McCaughley själva konstaterar kan man inte påvisa några som helst negativa effekter på människors hälsa.

Greenpeaces motstånd mot genmodifierade grödor utnyttjas till fullo av de franska bönderna och andra protektionister i EU som motsätter sig import av jordbruksprodukter. Detta drabbar inte bara de europeiska konsumenterna i form av högre priser, utan även många fattiga länder som kan exportera sina jordbruksprodukter till den europeiska marknaden.

Det är dags att avmystifiera genmodifierade grödor, vars effekter på hälsa och miljö snarast är mer förutsägbara än grödor som tagits fram med traditionella förädlingsmetoder. Dessutom medför genmodifierade produkter vissa fördelar, såsom mer begränsat användande av kemiska bekämpningsmedel.

Tomas Brandberg (Teknologie doktor i bioteknik Tankesmedjan Captus)