ÅSIKT

Pär Nuder flyr fakta om fattigdomen

Foto: ANDREAS BARDELL
Finansminister Pär Nuder på traditionell promenad med statsverkspropositionen från finansdepartementet till riksdagen den 18 april i år.
DEBATT

På väg till riksdagen för att presentera den så kallade vårbudgeten den 18 april fick finansminister Pär Nuder frågor om andelen fattiga i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Detta med anledning av en ny brittisk bok där fakta visar att andelen fattiga i Sverige har ökat. Finansministern påstod att boken är ”undermålig” och att detta handlar om att ”den svenska högern” har beställt boken i syfte att ”misskreditera den svenska modellen”.

Boken ”Beyond the European social model” är en antologi med författare från en rad europeiska länder. Den har ini­tierats, publicerats och finansierats av den oberoende brittiska tankesmedjan Open Europe. I boken beskrivs vilka länder som lyckas väl med tillväxt, sysselsättning och välfärd och vilka som inte gör det.

Syftet är att sprida kunskap så vi kan lära av dem som lyckas och undvika att upprepa misstag.

I ett kapitel av Lorraine Mullally beskrivs skillnader i utveckling mellan Irland, Storbritannien, Sverige och övriga EU-15 (Euromonitor). Där framgår att inkomsterna för de fattigaste 10 procenten mellan 1995 och 2004 ökade med 79 procent i Irland, 59 procent i Storbritannien, 19 procent i övriga EU och 10 procent i Sverige.

1990 var andelen hushåll med en inkomst efter skatt under $20 000 per år 42,5 procent i Irland, 39,5 procent i Storbritannien och 18 procent i Sverige. År 2004 var andelarna 14 procent i Irland, 19 procent i Storbritannien och 19,5 procent i Sverige. I övriga EU-15 sjönk andelen under samma period från 29 procent till 16 procent, också lägre än i Sverige.

Pär Nuder kanske hellre vill använda ett så kallat relativt fattigdomsmått, som visar hur man har det jämfört med andra. Det mäter dock likhet, inte fattigdom, och gör länder där alla har det lika eländigt – som Nordkorea – till vinnare. Och det bygger på logiken att om Bill Gates går in i en bar så blir alla där plötsligt extremt fattiga.

Sverige går bra på flera sätt, tack vare det välstånd som skapas av företagen och deras medarbetare. Men vi har också problem, som EU:s sjätte högsta ungdomsarbetslöshet och fler fattiga. Även om en regering som till varje pris vill bli omvald försöker skönmåla måste man inse att förnekande av dessa fakta är att garantera att problemen aldrig blir lösta.

I Storbritannien genomfördes under främst 1980-talet en rad privatiseringar och skattesänkningar. I Irland har de offentliga utgifterna sänkts från 57 procent av BNP 1982 till 35 procent i dag och arbetsmarknaden är avreglerad. Tillväxten och sysselsättningen har ökat starkt i dessa länder – och fattigdomen har minskat radikalt.

Sverige genomförde några reformer i början av 1990-talet, men har sedan dess stagnerat. Fortsätter det så och vi vägrar lära av reformländer blir fattiga de stora förlorarna.

Lorraine Mullally (Open Europe), Johnny Munkhammar (Timbro), Båda medförfattare till ”Beyond the European social model” (utgiven av Open Europe)