ÅSIKT

Ambitionen är att få bästa möjliga kvalitet för pengarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lotta Gröning tycker att vi ska mäta kvaliteten i vården i stället för kostnaderna. Jag tycker vi ska mäta båda.

Visst är kvaliteten – vårdens bidrag till hälsa och livskvalitet – det viktigaste. Men inte ens i Lotta Grönings värld kan vården kosta hur mycket som helst. Ambitionen måste vara att få bästa möjliga kvalitet för de resurser vi satsar. Det är det vi vill mäta.

Det är ett missförstånd att jag inte vet hur man mäter kvalitet i vården. Det görs många mätningar av vårdens kvalitet, bland annat i de så kallade kvalitetsregistren. På Sveriges kommuner och landsting gör vi regelbundna mätningar av bland annat väntetider och medborgarnas inställning till vården. Däremot saknas ett samlande mått på kvaliteten.

I en kommande rapport försöker vi ge en pusselbit – hur mycket vårdens prestationer ökat i förhållande till kostnaderna. Vården är 20 miljarder dyrare i dag än för sex år sen. Vad har vi fått för dessa pengar? Behandlas fler patienter eller är de sjukare och mer resurskrävande? Visst är det intressant att få svar på dessa frågor? Det tycker nog både byråkrater och ”folket”.

För att få en helhetsbild krävs dock en kombination av flera olika mått – både ekonomiska och kvalitetsmässiga, något som vi hoppas uppnå genom våra ”Öppna jämförelser” som lanseras inom kort.

Stefan Ackerby (biträdande avdelningschef Sveriges kommuner och landsting)