ÅSIKT

Det är vi som är Sveriges framtid

TCO och Lärarförbundet: Satsa på fler högskoleplatser

1 av 3 | Foto: Arne BERGQVIST
Viktigt att plugga vidare Dagens debattörer är oroliga för att regeringen ska backa när det gäller målet att minst 50 procent av svenskarna ska ha en akademisk utbildning.
DEBATT

Debatten om den högre utbildningen har tagit en farlig vändning.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Allt fler backar från de höga ambitioner som bland annat avspeglats i regeringens så kallade 50-procentsmål.

Det är mycket oroande när höjd utbildningsnivå uppenbart är avgörande för Sveriges framtida tillväxt och välfärd.

När nya världsdelar och länder kan erbjuda kunskapsnivåer och tjänsteinnehåll som kan mäta sig med vad vi har i Sverige står valet mellan att antingen konkurrera med löner och villkor eller att erbjuda produkter och tjänster med unikt innehåll. För oss är den senare strategin självklar.

Därför delar vi inte den kritik mot 50-procentsmålet som några av våra fackliga kollegor uttrycker.

Andelen högskoleutbildade har på tjugo år ökat från tolv procent till en tredjedel av befolkningen. Allt fler debattörer, såväl politiker som fackliga företrädare, ifrågasätter en fortsatt utveckling i den riktningen.

Anna Ekström, ordförande i SACO, är en av dem. Så här sa hon på SACO:s kongress i höstas:

”Regeringens satsning på höjd kvalitet inom högskolan är välkommen, men det är fel att öka antalet högskoleplatser nu.”

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har vid flera tillfäll-en uttryckt liknande tvivel. På LO:s hemsida finns följande citat:

”Man kan ifrågasätta om regeringens mål att 50 procent ska börja högskolan före 25 års ålder är rätt riktning.”

Också partierna i den borgerliga alliansen är inne på liknande tankegångar. Så här skriver alliansens skolgrupp i rapporten Mer kunskap – en modern utbildningspolitik:

”Kvaliteten i den högre utbildningen måste höjas. Först därefter kan utökningar av det totala antalet högskoleplatser bli aktuella.”

På en rad punkter är oron i allra högsta grad befogad:

Alltför många lämnar grund- och gymnasieutbildningen med ofullständiga betyg.

Det finns i dag ett uppenbart kvalitetsproblem i högskolan.

Arbetslösheten bland akademiker har ökat oroväckande på senare år.

Men trots det är risken för arbetslöshet mycket mindre för högskoleutbildade.

Lösningen på dessa problem kan aldrig bli att färre får chansen att skaffa en högskoleutbildning.

Eliterna har historiskt alltid slagit vakt om sina privilegier. Man har försökt begränsa tillgången till kunskap och utbildning.

Det har å andra sidan alltid varit viktigt för arbetarrörelsen att ge fler tillgång till utbildning. Det är därför oerhört förvånande att LO tycks hamna i en position i armkrok med SACO och de borgerliga partierna som i praktiken innebär motsatsen.

Behåll därför 50-procentsmålet och gör det ännu skarpare:

Sätt mål för hur kvaliteten i utbildningssystemet ska säkerställas, från grundskola via gymnasium till högskola. Sätt också mål för hur många som ska ta examen.

Det måste bli ekonomiskt möjligt för vuxna yrkesverksamma att återkommande fylla på med ny kunskap.

I regeringens vårbudget fanns ett stort ekonomiskt reformutrymme. Den regering som tillträder efter valet bör använda det utrymmet till utbildningssystemets alla nivåer, till såväl fler högskoleplatser som kvalitetssäkring. Det är kanske den viktigaste insats en kommande regering kan göra för Sverige.

Sture Nordh (ordförande TCO),Eva-Lis Preisz (ordförande Lärarförbundet)