ÅSIKT

Stoppa våldet mot våra barn

Aftonbladet, Rädda Barnen och TV4: Det är dags att öppna ögonen

1 av 4 | Foto: björn lindahl
berättar i dag Syskonparet Ebba och Lina våldtogs av sin pappa under många år. De berättar själva om mardrömmen i dagens Aftonbladet i artikelserien "Barnen vi inte ser".
DEBATT

Runt 11 000 fall av misstänkt våld eller sexuella övergrepp mot barn polisanmäls varje år. Men mörkertalet är stort, långt fler barn drabbas av våldet. Samhällets förmåga att möta dessa barn har allvarliga brister.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialtjänsten ingriper alltför sällan, och sällan klarar samhället av att skydda barnen från deras förövare. I dag inleds vår gemensamma satsning att synliggöra de barn som samhället sällan ser. Det handlar om barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp bakom stängda dörrar, i sina egna hem. I tusentals svenska hem pågår övergrepp mot barn. Det är en smärtsam insikt.

En enkätundersökning som Rädda Barnen nyligen har skickat ut till internetplatsen Lunarstorms 18-åriga medlemmar visar att våldet är närvarande i många barns vardag. 1 761 ungdomar har svarat på enkäten, 932 flickor och 829 pojkar.15 procent svarade att de någon gång hade blivit slagna av pappa/styvpappa, eller mamma/ styvmamma. Av de barn som har blivit slagna uppger var sjätte att de har blivit slagna många gånger. Och var tionde av dem berättar att de har blivit slagna under hela sin uppväxt. Det är skrämmande siffror.

Alla har vi ett ansvar att ingripa om man misstänker att ett barn blir slaget eller sexuellt utnyttjat. Men många av oss väljer att bortse från misstankarna om att ett barn inte mår bra. Man vill helt enkelt inte lägga sig i en annan familjs angelägenheter. Många av oss kan inte, eller vill inte tänka tanken; att ohyggliga övergrepp mot barn sker mitt ibland oss.

Inte ens de myndigheter som bär ansvaret att skydda barn från övergrepp ingriper tillräckligt ofta. Trots att de har en lagstadgad anmälningsplikt. Ska vi kunna utkräva ansvar av våra professionella måste politikerna ge goda förutsättningar. Det yttersta ansvaret för alla barn som far illa ligger hos våra politiker.

De närmaste veckorna kommer vi på olika sätt att visa dig hur samhället brister i förmåga att skydda barn som blir slagna eller utsatta för sexuella övergrepp. Vi kommer ge dig inblick i barnens verklighet då övergreppen pågick. Du kommer till exempel möta syskonparet som vi kallar Ebba och Lina som våldtogs av sin pappa under många år. Inte förrän pappan gav sig på en av syskonens vänner avslöjades övergreppen. Pappan har dömts till fängelse. Trots Ebbas och Linas svåra upplevelser har de inte fått någon hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är dags att öppna ögonen.

Vi har alla ett ansvar för att barnen i vårt samhälle mår bra. Tillsammans kan vi förändra!

Charlotte Petri Gornitzka (generalsekretererare Rädda Barnen),Anders Gerdin (chefredaktör Aftonbladet), Jan Scherman (vd TV4)