ÅSIKT

Snart slipper du deklarera

Här är Pär Nuders glada besked till skattebetalarna

Foto: Lotte fernvall
sluträknat I åratal har vi slitit med självdeklarationen. Nu kan det vara färdigräknat. Finansminister Pär Nuder hoppas att upp till fem miljoner svenskar slipper deklarera om två år.
DEBATT

I dag är det sista dagen för 7,1 miljoner svenskar att lämna in sin deklaration.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det har vi svenskar varit skyldiga att göra ända sedan den allmänna inkomstskatten infördes 1902.

Pär Nuder (s), finansminister

Mycket har förändrats under senare år. Framför allt har det blivit mycket enklare att deklarera. Det som många förr upplevde som svårt och tidskrävande har för de flesta blivit snabbt och enkelt.

En av de kanske viktigaste förenklingarna genomfördes från och med 1987 års taxering. Det var då som den förenklade självdeklarationen med förtryckta uppgifter från skattemyndigheten infördes.

Andra förenklingar hänger samman med den nya tekniken.

I?dag deklarerar många via internet eller sms. Ifjol var det 2,1 miljoner personer som valde att deklarera på det sättet och i år väntas antalet stiga till 2,7 miljoner. I?dag kan de flesta deklarera elektroniskt. Den stora grupp privatpersoner som fortfarande inte kan göra det är de som har sålt en bostadsrätt eller villa.

Nu tar vi ytterligare steg.

Vi förbereder ett förslag som innebär att man som privatperson inte kommer att behöva lämna in någon deklaration alls om man inte har något att invända mot de kontrolluppgifter som man har fått hem i brevlådan från och med 2008. Det är bara om man hittar något fel när man går igenom sina kontrolluppgifter som man måste höra av sig till Skatteverket.

Det handlar om deklarationer där alla uppgifter är förtryckta och där det räcker med en underskrift. Totalt rör det sig om 3,5 till 4 miljoner personer som kommer att slippa deklarera om två år.

Även för Skatteverket är detta en välkommen förändring. De kommer att spara ungefär 25 miljoner kronor i administrationskostnader. Pengar som i?stället kan användas till andra angelägna arbetsuppgifter – inte minst att öka kampen mot skattefusket.

Även för dem som måste skicka in sina deklarationer i framtiden kommer det att bli enklare. Det handlar inte minst om dem som har sålt aktier.

Varje år är det närmare 1 miljon personer som säljer aktier. Ungefär en tredjedel av dem gör fel när de deklarerar. Det beror bland annat på att reglerna är komplicerade och att det därför är svårt att göra rätt.

Det vill regeringen göra någonting åt. Det ska inte vara så svårt att deklarera aktieförsäljningar.

Jag har nyligen fått ett förslag på mitt bord som skulle innebära att Värdepapperscentralen (VPC), banker och värdepappersbolag lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket. Vid en försäljning räknar sedan Skatteverket fram kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Denna ska sedan vara förtryckt på deklarationsblanketten precis som redan idag är fallet vid till exempel försäljningar av fonder.

På en specifikation till deklarationsblanketten kommer det att framgå hur Skatteverket har gjort sina beräkningar.

När kontrolluppgifterna om aktieförsäljningar kan förtryckas kommer ytterligare nästan 1 miljon personer att slippa skicka in sin deklaration om man inte har några synpunkter på de förtryckta uppgifterna.

Jag kommer noga att titta på förslaget i syfte att undan för undan göra  det lättare att deklarera.

Pär Nuder (finansminister)

ARTIKELN HANDLAR OM