ÅSIKT

Bankerna måste sänka avgiften på kontokort

Sven-Erik Österberg: Bättre villkor för bankkunderna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som ”bankminister” får jag många synpunkter från människor runtom i landet. Ofta handlar det om olika avgifter. Tre områden har stått i fokus för mitt arbete med att stärka bankkunderna.

1. Skälig ränta på lönekonton. I praktiken har ingen av de fyra storbankerna erbjudit någon sådan. En blygsam räntesats om 1 procent skulle ge landets fyra miljoner löntagare cirka 200 miljoner kronor mer om året i ränteintäkter. Att förutsättningarna är hyggliga vittnar bankernas resultatutveckling om. Samtidigt är marknadsräntorna på väg upp och detta borde speglas också på inlåningssidan. SEB har nyligen infört en blygsam ränta på sitt lönekonto och sedan tidigare är en del mindre banker mer generösa. Det är ett första steg. Jag är övertygad om att andra måste följa efter.

2. Rimliga avgifter för konto- och betalkort. Idag är det enkelt, smidigt och säkert att använda kort. Ett hinder har dock varit bankernas avgifter. Min uppfattning är klar. Det får inte vara dyrare att betala med kort jämfört med kontanter - varken för konsumenter eller handlare. I mina samtal med Bankföreningen har jag tagit upp detta. Glädjande nog kan vi se att kortanvändningen ökar och att handelns organisationer kunnat sluta nya och bättre avtal med bankerna. Dessutom har det getts ut nya och billigare kort för kunderna. Jag kommer att ge Finansinspektionen i uppdrag att bevaka så att serviceavgifterna mellan bankerna och handeln fortsätter att sjunka.

3. Lägre avgifter på fondsparande. Fortfarande förvaltar de fyra storbankerna omkring tre fjärdedelar av svenskarnas fondsparande. Jag har kritiserat de höga avgifterna. För en äldre långsiktig fondsparare i breda svenska aktiefonder är 4 000 - 8 000 kronor ingen onormal årsavgift. Rimlig proportion mellan kundnytta och pris är nödvändigt för branschens legitimitet. Det finns behov av att stärka konsumenternas ställning och främja en mer flexibel avgiftsstruktur. Därför vill jag undersöka om den kunskap som finns hos Premiepensionsmyndigheten (PPM) kan användas för att utöva en prispress nedåt.

Samtidigt som bankfrågor växer i betydelse är området satt på undantag av oppositionen. Högeralliansen har varit passiva och ointresserade. Mitt besked är enkelt. Jag kommer att fortsätta sätta bankkundernas intressen främst.