ÅSIKT

Replik: Allmännyttan är ingen garant mot hemlöshet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringens nya hemlöshetsstrategi syftar till att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Det handlar både om lösningar i en akut situation, men också om metodarbete för att förhindra vräkning. Men Birgitta Nilsson (10 februari) gnäller ändå på mig för att ambitionsnivån när det gäller bostäder är för låg. Och visst kan brist på bostäder vara en orsak till att personer drabbas av hemlöshet. Men det är långt ifrån den enda orsaken. Denna syn på hemlösheten – att lösningen på problemet inte finns på ett enda ställe – är ett ledmotiv i strategin.

En stor del av hemlösheten kan motverkas genom ett bättre samarbete mellan olika aktörer såsom socialtjänst, missbrukarvård, kriminalvård och fastighetsägare. Det krävs med andra ord ett brett angreppssätt som beaktar alla de orsaker som finns till att personer drabbas av hemlöshet.

När det gäller bostadspolitiken så har regeringen avsatt 100 miljoner kronor för 2007 och lika mycket därefter för att underlätta för enskilda att etablera sig på bostadsmarknaden. Stödet kommer att riktas till hushållen i stället för till byggbolagen. På så sätt blir stöden så effektiva som möjligt.

Dessutom kan det behöva upplysas om att allmännyttan inte alls är någon garant mot att hemlöshet uppstår. Någon sådan koppling finns inte. Det som krävs är en tydlig politisk vilja att prioritera hemlöshetsfrågan. Nu har regeringen prioriterat och levererat, och nu är det upp till Birgitta Nilsson och alla andra kommunpolitiker att göra likadant.

Kanske skulle Birgitta Nilsson också fundera på vad hennes egen socialdemokratiska regering sysslat med under de tolv år som man hade makten att förändra? Beträffande hemlösheten lyckades man bara tillsätta två utredningar, som inte resulterade i skarpa förslag. Den nya regeringen har på mindre än fyra månader presterat en omfattande och strukturerad strategi. Var och en kan dra sin egen slutsats av detta.